Alantoje skambėjo alantiškių dainos

0
145

Valstybės gimtadienis yra svarbus kiekvienam savo kraštą mylinčiam žmogui. O jai dar ta meilė patikrinta išbandymais – mylima dar labiau. Todėl dažnai vyresnioji karta rodo meilės Tėvynei, savam kraštui, krašto tradicijoms pavyzdžius, džiugina ir tai, kad ir jaunimas stengiasi saugoti šias tradicijas.

Vasario 15 dieną, sekmadienį, po Šv. Mišių, gausiai susirinkusius alantiškius paminėti Vasario 16-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės proga, prasmingais žodžiais kvietė renginio vedėja Vaida Saugūnienė.

Sveikinimo žodžiai susirinkusiems išsakyti iš seniūno Aidono Užubalio ir Alantos parapijos klebono Sigito Sudento lūpų ir širdies.

Meno vadovės Leonijos Ožekauskienės suburti ansambliai – vyrų “Draugai” ir moterų “Bičiulės” savo patriotinėmis dainomis sužavėjo alantiškius, kvietė visus dainuoti Lietuvai. Grojo vadovės Leonijos, Jono Juočepio ir Petro Lipeikos trio. Deklamavo senjorė bibliotekininkė Danutė Vaikšnorienė.

Bendruomenės pirmininkė Ramunė Gecevičienė padėkos žodžiais ir šventiškai dekoruotos duonos kasdieninės kepalėliais (juos užsakė viena iš ansamblio dainininkių Aleksandra Umbrasienė), visų alantiškių vardu dėkojo ansamblių iniciatoriams – poetei Birutei Šiukštienei, seniūnui Aidonui Užubaliui, įvardintam kaip ansamblių krikštatėviui, energingai ir nepailstančiai vadovei Leonijai Ožekauskienei.

Iniciatoriai taip pat labai gražiais padėkos žodžiais atsisveikindami linkėjo kūrybinio džiaugsmo saviveiklininkams, visiems gerumo, meilės, būti savo krašto piliečiais patriotais, mylėti Lietuvą ir savus žmones.

Ramunė Gecevičienė, Alantos kaimo bendruomenės pirmininkė