ANKSTYVASIS AMŽIUS (2-3 m.)

0
153

2 METŲ VAIKŲ KALBOS ĮGŪDŽIAI.

Dviejų metų vaikai supranta beveik visus žodžius, kuriais suaugusieji vadina daiktus.

Vaikai geriau diferencijuoja viena fonema (garsu) besiskiriančius žodžius.

Mokosi tarti garsus prasminguose žodžiuose.

Šiame laikotarpyje vaiko žodynas vidutiniškai siekia iki 300 žodžių. Žodynas priklauso ir nuo to, kaip intensyviai su vaiku dirbama, bendraujama, ugdoma jo kalba.

 1. Mėgsta kalbėti, net kai neturi ką pasakyti.
 2. Išreiškiamas emocijas lydi kūno judesiai.
 3. Mėgsta paprastus garsų derinimus, tokius kaip vaikiškų dainelių, reklamų, filmukų.
 4. Dažniau naudoja savo vardą, nei įvardį „aš“.
 5. Gali sujungti 3-4 žodžius į sakinį.
 6. Dažni klausimai „kas čia?“
 7. Ištaria visus balsius.
 8. Žodyne vartoja – p, b, m, t, d, n, ng, g, h.
 9. Gali iš atminties pakartoti 2 skaitmenis.
 10. Pasako savo vardą.
 11. Gali pavadinti paprastus paveikslėlių objektus, parodyti daugelį kūno dalių.
 12. Supranta prielinksnius „ant“, „po“.

Kokiu būdu jūs galite vaikui padėti:

Aktyvinkite motoriką:

 • Imituokite gyvūnus, kurie šokinėja – varles, žiogus, kiškius.
 • Duokite dažus, plastiliną, didelius pieštukus.
 • Bandykite karpyti atšipusiomis žirklėmis (dengtomis).
 • Atsakinėkite į vaiko klausimus ir suteikite jam žinių.
 • Skaitykite vėl ir vėl eilėraščius, pasakas.
 • Dainuokite dainas, lopšines, žaiskite žaidimus (su dainelės žodžiais).
 • Kartu raskite lėlės kūno dalis. Žmogaus kūno dalis (ir paveikslėliuose).
 • Vaizduokite, kad Jūs esate gyvūnas, mašina, lėktuvas. Leiskite vaikui atspėti, kas Jūs (žaidimas).

3 METŲ VAIKŲ KALBOS ĮGŪDŽIAI.

Šiame laikotarpyje tobulėja vaiko kalbos supratimas. Vaikas supranta pasakojamąją kalbą apie daiktus ir reiškinius, kurių nėra čia pat. Pradeda domėtis kalbos garsais.  Vaikų žodynas gausėja vidutiniškai nuo 1200-1500 žodžių.

 1. Trečiaisiais gyvenimo metais tęsiasi fiziologinis šveplavimas.
 2. Vaikai dar nemoka teisingai ištarti: ch, h, f, r, kai kurie netaria minkštųjų k‘, g‘, p‘, b‘, m‘. Dažniau neištaria kietųjų: s, z keičia į š, ž.
 3. Pradeda domėtis kalbos garsais. Dažnai vaikas būna nepatenkintas, kad nesupranta jo neteisingai ištartų žodžių. Bando tarti aiškiau.
 4. Dėl besivystančios atminties ir gyvenimiškos patirties pasirodo apibendrinančios sąvokos: žaislai, baldai, indai.
 5. Skiria paros laiką: rytas, vakaras, diena, naktis. Bet painioja „vakar“, „rytoj“.
 6. Vaikai jau vartoja visus daiktavardžių vienaskaitos ir daugiskaitos linksnius.
 7. Tobulėja prielinksninis valdymas – ant, į, po, už, su.
 8. Atsiranda veiksmažodžio laikai.
 9. Kalboje pasigirsta įvardžiai – aš, tu, mes.
 10. Dar labai mažai vartojama būdvardžių, nebent nusakyti spalvą, dydį.
 11. Vaikai žino kur yra vienas ar du daiktai.

Pagalba vaikui:

 • Skaitykite jam ir leiskite jam pasakoti pagal paveikslėlius.
 • Klauskite: kas?, ką?, kada?. Jeigu reikia, pasakykite teisingus atsakymus.
 • Naudokite daiktų vardus ir pasakokite apie jo aplinkos daiktus.
 • Veskitės vaiką visur (į šventes, įdomias vietas), kad plėtotumėte jo žodyną.
 • Paslėpkite daiktus kambaryje ir skatinkite vaiką surasti juos, nukreipdami jų ieškoti daiktų, po daiktais, viršuje daiktų, kad rastų norimą objektą.
 • Vartykite žurnalus kartu, iškirpkite piešinius ir sugrupuokite juos pagal įprastus požymius (gyvūnai, spalvos, daiktai ir kt.).
 • Duokite daiktų, kuriuos jis galėtų rūšiuoti (kubeliai, žaislų dalys skirtingose dėžutėse, sagos ir kt.)
 • Duokite pieštukus, kreideles, lentą, klijus, žirkles – vystyti smulkiajai motorikai ir akių – rankos koordinacijai.
 • Skatinkite vaiką padėti virtuvėje, leisdami jam pilti, plakti, sukti, šluoti, siurbti dulkes ir kt.

Trijų metų vaikai vartoja įvairius sakinius, bet jų struktūra dar labai neapibrėžta. Kalba neaiški, nes vaikai švepluoja, neteisingai suderina galūnes. Kartais kalbos srautą sunku suskaidyti į sakinius. Šie maži vaiko kalbos žingsneliai veda jį į  supančią įvairovę, išorinį ir vidinį bendravimą su žmonėmis. Būkime atidūs vaiko kalbai.

Rita Andreikėnienė, Molėtų pedagoginės – psichologinės tarnybos logopedė – spec. pedagogė

III .SVARBIAUSI 4-5 METŲ LAIKOTARPIO

VAIKO VYSTYMOSI MOMENTAI

Mažo žmogaus kalbą tiesiogiai veikia socialinė, kultūrinė patirtis. Kuo aplinka palankesnė, tuo geresnės sąlygos vaiko kalbos raidai. Be to reikia sudaryti sąlygas ir kalbinę raišką sieti su grafine( rašyba), plastine, muzikine, mimikos ir gestų išraiška. Kalba daugialypė, o vaikystėje jos reikšmė labai didelė. Kalba išlaisvina žmogaus mintis, padeda išsiskleisti vaiko individualybei, skatina kūrybingumą.

Ketvirtaisiais gyvenimo metais vaikai jau geba:

 1. Artikuliuoti geba beveik visus garsus:
 • Netariamus garsus praleidžia arba keičia (stalas-talas, kailiniukai – kalainiukai).
 • Pasitaiko, kad sukeičia garsus, kuriuos teisingai taria (beržai – dalzai, virtuvė – vitulė).
 • Dažnai dar netaria s, š, r.
 • Iškraipomi sunkiau tariami žodžiai (kupranugaris – kupugalis, paveiksliukas – paveiksliukas).
 1. Žodynas dar sparčiau auga ir dar labiau diferencijuojamas. Atsiranda sąvokos (laiko, kiekio, jausmų).
 • Plepa, kad atkreiptų dėmesį.
 • Gali identifikuoti objektus pagal jų paskirtį.
 • Gali vykdyti 3 veiksmų komandas.
 • Gali būti suprastas, kai kalba.
 • Gali papasakoti vaikiškas istorijas ar TV siužetus.
 • Skaičiuoja iš eilės iki 10.
 • Pasako pilną vardą ir amžių.
 • Suskaičiuoja 4 objektus.
 • Pateikia impulsyvius klausimus.
 • Mažai žino apie praeitį ir ateitį.
 1. Šiuo laikotarpiu dėl greito žodyno augimo vaikams pasitaiko kalbėjimo tempo sutrikimai (panašu į mikčiojimą).Vaikai užsikerta, ieško tinkamo žodžio, kartoja tą patį žodį.
 2. Vaikas jau turi susiformavusius situacijų ir daiktų vaizdinius. Planuoja žaidimą, veiksmus.
 3. Vaikas žaidžia su draugais, gali draugą paguosti, pagelbėti.
 4. Sparčiau vystosi rišlioji kalba.
 • Vartoja išplėstinius ir neišplėstinius sakinius.
 • Vartoja jungtukus o, ir, kartais net sakinio pradžioje.

Penktieji metai.

 1. Artikuliacija. Visi garsai jau turi būti tariami teisingai. (išimtys dėl besikeičiančių dantukų)
 2. Sakinių sudarymas. Sakinių konstrukcija dažniausiai taisyklinga.
 3. Žodynas. Vaiko aktyviajame žodyne atsiranda vis daugiau apibendrinančių sąvokų. Žodynas apie 2000 žodžių.
 4. Kalbos supratimas. Formuojasi ir tobulėja gebėjimas suprasti situaciją, ją įvertinti, pareikšti savo nuomonę.
 • Gali pasakyti savo gimimo dieną, mėnesį, metus.
 • Atmintinai gali pasakyti abėcėlę.
 • Gali pasakyti adresą ir telefono numerį.
 • Duoda ir gauna informaciją.
 • Gali paaiškinti paprastus žodžius.
 • Gali atsakyti į klausimus: kas?, ką?, kada?, kur?
 1. Bendroji raida. Vaikas orientuojasi grupėje, mokosi laikytis taisyklių. Pavadina pagrindines spalvas. Gerai stovi ant vienos kojos, šokinėja, sugauna kamuolį.
 2. Iki pusšeštų metų turi išnykti fiziologinis šveplavimas.

KOKIU BŪDU JŪS GALITE PADĖTI SAVO VAIKUI:

Aktyvinkite motoriką:

 • Lai vaikas laisvai bėgioja, šokinėja, gaudo kamuolį, laipioja laiptais.
 • Spalvinkite ir kirpkite kartu su vaiku. Spalvina pagal linijų ribas.
 • Padėkite sudėti visumą iš konstruktorių.
 • Nusistovi kairiarankiškumas ar dešiniarankiškumas.
 • Geba nupiešti žmogų su galva, kūnu, rankomis ,kojomis ir veidu.
 • Gali nukopijuoti geometrines figūras (apskritimą, kvadratą, trikampį).
 • Parašo savo vardą.
 • Sudeda paveiksliukus iš 8-12 dalių.

Plėtokite kalbą:

 • Deklamuokite vaikui eilėraščius, istorijas, dainuokite.
 • Skatinkite išmokti eilėraščius ir dainas atmintinai, pasakoti istoriją, žiūrint į paveikslėlius.
 • Skaičiuokite sausainius, kepiniu, smeigtukus, pinigus.
 • Žaiskite paprastus lentos žaidimus ar kortų žaidimus.
 • Eikite pasivaikščioti į gamtą, sodą, parką. Tegul vaikas papasakoja, ką jis mato.
 • Klauskite kas?, ką?, kada?, kur?
 • Nuveskite vaiką į biblioteką ir išmokykite paimti knygas. Būkite geras aktorius( skaitovas) ir paskaitykite.
 • Žaiskite žodinius žaidimus: „ Ar tu gali kitaip pavadinti berniuką?, „mama yra moteris, tėvelis-; pasakyk žodį, kuris rimuojasi su žodžiu varlė ir t.t.

Mylėkite savo vaikus; žaiskite, pramogaukite, būkite jų draugais.

Molėtų PPT logopedė Rita Andreikėnienė

remimo-fondas-250x250