Bendradarbiavimas padeda siekti ugdymo(si) kokybės

0
163

Namai ir ugdymo įstaiga yra du svarbiausi mažų vaikų pasauliai, kurie kasdien turi sietis. Daugelio tyrimų patvirtinta, koks svarbus ir naudingas vaikams tėvų bei pedagogų bendradarbiavimas. Kai tėvai noriai bendradarbiauja su ugdymo įstaiga, jų vaikams geriau sekasi, jie jaučiasi saugesni.

Labai svarbu, kad tarp pedagogų ir tėvų vyktų pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas, kad auklėtojos įsiklausytų į tėvų lūkesčius, o mamos ir tėčiai gerbtų auklėtojas bei palankiai vertintų ugdymo institucijos veiklą. Šito pasiekti galima nuolat kalbant, rodant tėvams, kaip gyvena ir ugdosi vaikas darželyje, susitariant bei bendradarbiaujant, kartu švenčiant ir pramogaujant.

„Saulutės“ darželyje mes skatiname tėvų savanorystę, juk padedant tėveliams galima labai paįvairinti vaikų ugdymo procesą. Argi ne smagu, jei kartkarčiais pažaisti su grupės vaikais ateina mama ar tėtis. Didelio vaikų dėmesio sulaukia tėvelių siūlomos veiklos: pasakėlių skaitymas, drauge kepamas pyragas, darbelių gaminimas. Tokių veiklų metu vaikai mokosi bendrauti su suaugusiais, artimiau susipažįsta su draugo šeima. Tėveliai, vedantys vaikams užsiėmimus, susipažįsta su grupe ir kitais vaikais, kurie yra grupės bendruomenės dalis. Taip tėveliai pasijunta atsakingi ne tik už savo vaiką, bet ir už kitus jo grupės draugus.

Skatiname tėvelius kartu su vaikais dalyvauti įvairiuose darželio renginiuose. Daugelis tėvelių mielai prisideda prie darželio renginių organizavimo, kartu kuria, vaidina, sportuoja bet ir labai smagu kai būna aktyvūs renginių žiūrovai. Kasmet organizuojamos bendros vaikų ir tėvų parodos. Ypač įspūdingos rudeninės parodėlės, kalėdinės puokštės, pavasario švenčių parodos. Turime tradiciją rengti sporto pramogas, futboliuko turnyrus su tėveliais. Vaikai ir tėvai dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėlėse kur mamos, tėčiai kartu su vaikais kuria pasakas, kartu piešia, kuria darbelius, gamina žaislus, grupėse aplinka ir žaidimai papildomi mamyčių bei tėvelių rankų darbo žaislais. Labai smagu, kai mamos veda veiklas, meninius užsiėmimus tėveliams ir vaikams. Vyksta labai gražios, prasmingos trijų kartų vakaronės kartu su tėveliais ir seneliais. Tokiuose susibūrimuose vaikai pasijunta svarbiais šeimos nariais, perima tradicijas, išgyvena bendrumo jausmą.

Tėvų dalyvavimas ugdymo(si) procese, darželio veiklose, renginiuose kartu su savo vaikais padeda mažiesiems lengviau prisitaikyti prie naujų situacijų, o tėvams buvimas kartu su savo vaikais jiems svarbioje aplinkoje, dalyvavimas įvairiose vaikų veiklose, padeda geriau pažinti savo vaikus skirtingose aplinkose, situacijose.

Darželio pedagogės nuolat ieško ugdymo naujovių, naujų švenčių organizavimo būdų ir formų, kuria šventę čia ir dabar, leidžiant vaikams laisvai išreikšti save. Darome darželyje tai, kas vaikams ir pedagogams teikia džiaugsmo, malonumo. Organizuojame tokias veiklas, kurios būtų įdomios vaikams, tėvams ir pedagogams. Nesitikime, kad į darželį visada ateis visi tėvai, kai juos kviečiame. Tikime savo veiklos prasmingumu ir džiaugiamės tais tėvais, kurie ateina.

Džiugu, kad darželio bendruomenė, kurioje aktyvūs ir tėveliai, kartu kuriame malonias darželio tradicijas. Viena smagiausių ir laukiamiausių tradicinių dienų darželyje yra ŠEIMOS DIENA.

Gegužės 15 d., 15.30 val., kviečiame visus tėvelius, senelius, brolius, seses ir visus artimuosius, pabūti kartu, pasidžiaugti. Visus džiugins smagūs vaikų pasirodymai, linksmybės ir pramogos grupių kiemeliuose. Kviečiame šeimos narių ir artimųjų apsuptyje dovanoti vieni kitiems tai kas brangiausia – savo dėmesį ir laiką.

Daiva Simanavičienė, Direktorės pavaduotoja ugdymui

remimo-fondas-250x250