„Berželiui“ – septyneri

0
102

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių draugijos (LAASS) Molėtų rajono filialas yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos teritorinis padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, vykdantis jam pavestas LASS funkcijas – rūpintis Molėtų rajone gyvenančiais aklaisiais ir silpnaregiais: telkti akluosius ir silpnaregius bendrai veiklai ir tarpusavio pagalbai; rūpintis, kad akliesiems ir silpnaregiams būtų teikiamos tinkamos paslaugos, organizuojama jų reabilitacija, švietimas, laisvalaikio užimtumas, meninė saviraiška, poilsis, sportas, pagal jų poreikius pritaikoma informacinė aplinka; skatinti aklųjų ir silpnaregių aktyvumą, savarankiškumą, integraciją į vietos bendruomenę, saviraišką.

Molėtų mieste ir rajone gyvenantys žmonės su regėjimo negalia, jų šeimų nariai, globėjai, organizacijos žinioje esantys vaikai su regos negalia susiėję draugėn (tiek vadovaujant Pranui Pliuškai, tiek ir dabar, vadovaujant LASS Molėtų rajono filialo pirmininkei Genutei Šlepikienei), filialo veikloje nemažai vietos skiriama kultūrinei veiklai: organizuojamos šventės, muzikiniai ir kt. renginiai. Aktyvią kultūrinę integraciją skatina filiale veikiantys meno mėgėjų kolektyvai: veikia kaimiškos muzikos kapelos „Berželis“ būrelis mėgstantys teatrą ir humorą gali įsijungti į jungtinės Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos bei LASS Molėtų rajono filialo humoro grupės „Molėtuvka“ veiklą.

Praeitą savaitę į savo kolektyvo šventę – „Berželio“ gimtadienį – molėtiškiai LASS nariai buvo pasikvietę Utenos rajono filialo folkloro ansamblį „Diemedis“, Kupiškio rajono filialo vokalinį ansamblį, Pasvalio rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis „Va-tai-va“, Panevėžio rajono filialo kapelą „Iškepuris“. Šventėje taip pat dalyvavo Anykščių rajono filialo nariai.

Pasak LASS Molėtų filialo pirmininkės G.Šlepikienės, “kadangi artimai bendraujame su Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, kapelą su gimtadieniu pasveikino jos vokalinis ansamblis „Vilnelė“ ir literatų klubo nariai. Šiltus sveikinimo žodžius tarė LASS Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro direktorius Aloyzas Vilimas, Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Grybauskienė. Kapelos gimtadienio svečiai gausiai apdovanojo jubiliatus saldumynais, gėlėmis, išradingais savo rankų darbais. Ši šventė ilgai liks joje dalyvavusių žmonių atmintyje kaip bendravimo, pasibuvimo, geros nuotaikos prisiminimas.

Pirmininkė draugijos narių vardu už šį renginį dėkojo rėmėjams: Molėtų savivaldybės socialinės paramos skyriui, LASS Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centrui, parduotuvei „Jovaras“, kavinei „Gerugnė“ ir Molėtų gimnazijai, kuri suteikė šventei patalpas.