Būkime kartu

0
205

Molėtų gimnazija dar pavasarį dalyvavo LMNŠC šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkurse „Būkime kartu“ ir laimėjo projekto finansavimą. Projekto tikslas – skatinti mokyklų su skirtingomis mokomosiomis kalbomis mokinių tarpusavio bendravimą per bendrą edukacinę veiklą, ugdyti toleranciją, sudaryti galimybes mokiniams susipažinti su kitų tautų papročiais, tradicijomis bei atskleisti savo tautos savitumą, unikalumą, per pasirinktą veiklą plėtoti mokinių saviraiškos poreikius. Projekto įgyvendinimui partnerėmis pakvietėme rusų dėstomąja kalba Pabradės „Žeimenos“ gimnaziją ir lenkų dėstomąja kalba Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnaziją.

Tik ką įvyko gimnazijų pirmasis susitikimas.

Plačiau apie tai Nr.75 spalio 7 d. laikraštyje