,,Debatų metodo integravimas į ugdymo procesą” Molėtų gimnazijoje

0
123

Kai apie 387 metus Platonas įkūrė savo žymiąją Akademiją, debatai buvo laikomi pagrindine mokymosi priemone. Kiek vėliau, Aristotelio įkurtoje aukštojoje mokykloje – Likėjuje debatai bei oratorinis menas buvo svarbiausia ugdymo proceso dalis. Ši sena, laiko išbandyta tradicija iki šių dienų išliko daugelyje pasaulio bendrojo lavinimo mokyklų.

Lietuvoje debatai, kaip mokymosi ir neformalaus ugdymo metodas, pradėti taikyti nuo 1994 metų. Tai – puiki demokratijos, tolerancijos, idėjų mainų, kritinio/kūrybinio mąstymo, komandinio darbo bei vertybinių nuostatų ugdymo mokykla.

Debatai gali būti įtraukiami į programą kaip pasirenkamasis dalykas, taikomi kaip projektinio mokymo metodas, pasitelkiami kaip dėstymo metodas per įvairių dalykų pamokas, naudojami popamokinei veiklai, debatų klube, per klasės valandėles ir kitose veiklose.

Debatų klubas Molėtų gimnazijoje veikia nuo 2013 metų. Klubas bendradarbiauja su Lietuvos Neformaliojo Švietimo Debatų Centru, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose bei projektuose, organizuoja debatus aktualiomis temomis  gimnazijos bendruomenei.

Plačiau apie tai skaitykite Nr.86 lapkričio 13 d. laikraštyje