Home Aktualijos Gerumo angelai

Gerumo angelai

0

Baigiantis dar vieneriems metams, gimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, pedagogai, darbuotojai – susirinko į Padėkos angelų įteikimo renginį – „Gerumo angelas“. Jau trečią kartą gimnazijos istorijoje apdovanoti tie, kurie nuoširdžiai ir nelaukdami atlygio visus metus skleidė gerumą bei šilumą. Skambant kūriniui „Melodija“ (smuikais griežė gimnazistė Lina ir Kotryna iš progimnazijos), į salę iškilmingai įnešti angelai. „Niūrios, tamsios dienos. Nespėja išaušti ir vėl temsta. Gamta apmirė ir sustingo kažko laukdama… Padėkime vieni kitiems kiekviena proga, padėkime kuo tik galime, padovanokime šypsenas, palinkėkime sėkmės, paguoskime nuliūdusį, pralinksminkime nusiminusį, padrąsinkime abejojantį. Tegul išsisklaido pykčio, pavydo, nesantaikos debesys ir visus mus sušildo GERUMO ANGELAS“, – tokiais žodžiais šventę pradėjo renginio vedėjai Gintarė Petrauskaitė ir Justinas Kulys. Susirinkusius sveikino direktorė Rimutė Guobienė…

Plačiau apie tai Nr.98 gruodžio 29 d. laikraštyje

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra