Home Aktualijos Gėrybės ir pinigai iš dangaus nekrenta…

Gėrybės ir pinigai iš dangaus nekrenta…

0

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija įgyvendinama projektą „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-04-001“ parengė kiekvienos Molėtų rajono seniūnijos plėtros planus.

Jų pristatymas vyko antradienį, gegužės devynioliktąją, Molėtų savivaldybės posėdžių salėje, dalyvaujant seniūnijų seniūnams, kaimo bendruomenių atstovams.

Po įžanginio žodžio ir situacijos naujame 2014-2020  naujame laikotarpyje  rengiant Molėtų rajono vietos veiklos grupė kaimiškų vietovių plėtros strategiją apibendrinimo, ypatumų paryškinimo, prioritetų išvardijimo, kuriuos minėjo Molėtų VVG projekto vadovė Violeta Navickienė, buvo pateiktas nuveiktas darbas – visų vienuolikos seniūnijų plėtros planų pristatymas, kuriuos pristatė rengėjas Rimantas Čiuta.

Kaip ir 2007-2013 metų finansavimo periodu, taip ir naujuoju laikotarpiu Molėtų rajono kaimo bendruomenių asociacija, vadovaujama Vaidos Saugūnienės, kartu su   Rimanto Čiutos komanda iš Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro, talkinant ir Molėtų VVG parengė seniūnijų kaimiškų vietovių plėtros strategiją, kurios kokybė, o kartu ir lėšų dydis, didžiąja dalimi priklausys nuo Molėtų rajono gyventojų aktyvumo, jų dalyvavimo strategijos rengime bei planuojamuose kaimo plėtros procesuose.

Plačiau apie tai skaitykite Nr.37 gegužės 22 d. laikraštyje

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra