Jubiliatui – linkėjimai, gėlių puokštės, padėka ir spalvingosios kūrybos vainikas

0
105

Gegužės 2 d. Alantos krašto literatas Antanas Pivoras šventė aštuoniasdešimties metų jubiliejų, kurį kūrėjas sutiko skaitytojams padovanodamas dar vieną knygelę „Pasijuokim ir pasišaipykim“. Ta proga, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, aktyvioji rajono bendruomenė, kuriai nesvetima A.Pivoro kūryba ir mokytojo asmenybė, buvo susirinkusi į Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salę linksmai ir šmaikščiai, kūrybingai ir išradingai sveikino kraštietį – plunksnos brolį ir gražaus lietuviško žodžio bičiulį. Renginį vedusi Jolanta Matkevičienė visus susirinkusius kvietė nupinti spalvingą autoriaus kūrybos ir linkėjimų jubiliatui vainiką.

A.Pivoras

Ne tik Alantos ir Molėtų krašto, bet ir visos Lietuvos šviesuolį sveikino rajono meras Stasys Žvinys, o muzikinę programėlę susirinkusiems dovanojo Molėtų menų mokyklos smuikininkių ansamblis.

Plačiau apie tai Nr.34 gegužės 12 d. laikraštyje