spaudos diena

Spaudos, kalbos ir knygos dieną…

Molėtų savivaldybėje rajono mero iniciatyva kasmet gegužės 7-ąją, Lietuvoje minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, gyvuoja graži tradicija susitikti su žiniasklaidos darbuotojais. Spaudos...
Policija

Nusikaltimai, nelaimės

Gegužės 1 d., apie 11.30 val., Molėtų r. sav., Videniškių sen. pastebėta, kad įsibrauta į gyvenamąjį namą ir pavogta skalbimo mašina, skalbinių džiovykla, kieto...
Vaiku-globa

Globėjai mokėsi išklausyti, išgirsti ir suprasti

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius vadovaujamas skyriaus vedėjos Jūratės Dilienės, pasikvietęs Utenos vaikų globos namų psichologę Editą Vaišnoraitę, surengė tęstinį paskaitų...
Saulute

Bendradarbiavimas padeda siekti ugdymo(si) kokybės

Namai ir ugdymo įstaiga yra du svarbiausi mažų vaikų pasauliai, kurie kasdien turi sietis. Daugelio tyrimų patvirtinta, koks svarbus ir naudingas vaikams tėvų bei...
A.Pivoras

Jubiliatui – linkėjimai, gėlių puokštės, padėka ir spalvingosios kūrybos vainikas

Gegužės 2 d. Alantos krašto literatas Antanas Pivoras šventė aštuoniasdešimties metų jubiliejų, kurį kūrėjas sutiko skaitytojams padovanodamas dar vieną knygelę „Pasijuokim ir pasišaipykim“. Ta...
Videniskiai

Palaimintojo Mykolo Giedraičio dienos Videniškiuose

Ne vieną, skubantį prie rajono ežerų, žingeidumas patraukia užsukti ir į Videniškį – miestelį (bažnytkaimį) Molėtų rajone, prie kelio Ukmergė   -Molėtai, Siesarties kairiajame krante....
L.Grigeleviciene

Laikas, prabėgęs ieškojimuose ir atradimuose

Balandžio pabaigoje Molėtų kultūros centre vyko regioninė vaikų lėlių teatrų šventė ,,Rudnosiukas". Šiais metais, Molėtų kultūros centro vaikų lėlių teatras ,,Rudnosiukas" (vadovė Laima Grigelevičienė)...
J.Matkeviciene

Bibliotekoje – „Idėjų mugė“

Sakykime, kad „Idėjų mugei“ jau 15 metų. Ir augo ji kartu su vaikais... O pavadinimą „Idėjų mugė“ sugalvojau beruošdama parodą Molėtų krašto muziejaus ekspozicijų salėje....
bitininkai

Lyg apie bičių motinėlę

Rodos dar taip neseniai rajono bitininkų draugijos pirmininkė Milda Šukevičienė buvo sukvietusi draugijos narius, o praėjusią savaitę ir vėl buvo rajono bitininkų susiėjimas. Aną kartą...
Tramtatulis

„Tramtatulis 2015“

Balandžio 19 d. Kauno Kolpingo kolegijoje vyko respublikinis Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis 2015“. Molėtų rajonui atstovavo septyniolikmetė smuikininkė Barbora...