Po posmu

Kol skamba kaimuose daina, muzika, tol kaimas ir jo tradicijos gyvos…

Trečius metus, artėjant Atvelykiui, Molėtų kultūros centro scena priklauso kaimo meno saviveiklos kolektyvams. Tęsiant tradicija ir praeitą šeštadienį į Molėtų kultūros centrą buvo suvažiavę meno saviveiklos kolektyvai iš visų rajono seniūnijų. Ši tradicine tampanti šventė – tai tarsi kaimo kultūros vadybininkų, jiems talkinančių meno vadovų darbo ataskaita rajono žmonėms. Šis renginys „Pa pomų, pa untrų“ – tai ir kaimo žmonėms proga įrodyti, kad jiems nesvetima meilė muzikai, dainai, tautos tradicijoms.

Malonu tai, kad norinčių dainuoti, muzikuoti, o pastaruoju metu ir šokti nestinga.

Gražų pavyzdį, su pačiu Joniškio seniūnu Rimantu Verbaičiu, parodę joniškiečiai susiburdami į šokių kolektyvą. Aplodismentais buvo palydėtas jų pirmasis pasirodymas, susirinkusieji plojo už ryžtą, už gražų pavyzdį.

Plačiau apie tai Nr.24 balandžio 5 d. laikraštyje