Laikas, prabėgęs ieškojimuose ir atradimuose

0
142

Balandžio pabaigoje Molėtų kultūros centre vyko regioninė vaikų lėlių teatrų šventė ,,Rudnosiukas”. Šiais metais, Molėtų kultūros centro vaikų lėlių teatras ,,Rudnosiukas” (vadovė Laima Grigelevičienė) šventė 20-ąjį gimtadienį, ta proga, skambant iškilmingiems muzikos akordams ir skambant gimtadienio dainai, scenoje pasirodė du klounai (vedėjos Laisvė Grudinskienė ir Indrė Tursė) nešini tortu ir spalvingais balionais, kuriuos išdalino aktoriams bei žiūrovams.

Renginio metu, savo spektaklį parodė ne tik ,,Rudnosiukas”, bet ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų: Profesionalių aktorių trupė ,,Teatriukas” iš Vilniaus (režisierė Dalia Mikoliūnaitė); Ukmergės vaikų lopšelio darželio ,,Eglutė” ,,Bobutės ir dieduko lėlių teatras” (režisierė ir dailininkė Vyganta Blažienė); Radviliškio rajono Alksnupių pagrindinės mokyklos lėlių teatras ,,Pelėdžiukas” (režisierė Rita Masilionienė); Ukmergės ,,Šilo” pagrindinės mokyklos lėlių teatras ,,Gurgutis” (režisierius ir dailininkas Vyganta Blažienė); Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro lėlių teatras ,,ČIZ” (režisierė Nijolė Čirūnienė).

Rudnosiukas

Šį pavasarį Laimos Grigelevičienės vadovaujamam Molėtų kultūros centro lėlių teatrui „Rudnosiukas“ sukako 20 metų. Teatrą 1995 m. įkūrė ir jam iki šiol vadovauja Laima Grigelevičienė. Šiuo metu su lėlėmis žaidžia dvylika moksleivių. Teatre gimė 22 spektakliai, iš jų net 17-ka nacionalinės dramaturgijos. Ryškiausi spektakliai: S.Gedos ,,Kaip kiškis vilko namus sergėjo“, R.Grikienienės ,,Varliuko sapnas“, brolių Grimų pasaka ,,Trys paršiukai“, M.Skirmantienės „Lokys Matas ir jo batas“, ,,Žiogas ir skruzdės“ pagal V.Valiuškytę-Liagienę ir kt.

„Rudnosiukas“ dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose: ,,Šypsos lėlės ir vaikai“ Kaune, ,,Debesų avytė“ Ukmergėje, ,,Kai atgyja lėlės“ Rokiškyje, respublikinėse šventėse: ,,Aitvariukės gimtadienis“, ,,Grybų karas“, ,,Rudiliukas“, ,,Gurgutis“; stovykloje – lobaratorijoje ,,Nuo eskizo iki vaidmens“; ne kartą tapo Rytų Lietuvos vaikų lėlių teatrų šventės ,,Karūna“ laureatais. Teatras – nuolatinis Lietuvos lėlių teatrų konkurso „Molinuko teatras“ dalyvis. Tris kartus pelnė laureatų diplomus. Ypač įsimintini teatrui 2014-ieji metai – jie puikiai pasirodė Dainų šventės „Čia mano namai“ Teatro dienoje „Dyvų dyvai“, suvaidindami K.Donelaičio pasakėčią ,,Vilks provininks“. Respublikinėje šventėje „Tegyvuoja teatras“ pelnė diplomą nominacijoje ,,Ryškiausias lėlių teatrinės kultūros skleidėjas“, teatro vadovei įteiktas Molėtų rajono savivaldybės ,,Padėkos ženklas“ už lėlių teatro tradicijų puoselėjimą Molėtų krašte, laureatų diplomus ir Molėtų krašto garsinimą regioniniuose, respublikiniuose konkursuose, Dainų šventėse bei folkloro festivaliuose.2015m įteikta „Aukso paukštė“ – vardijo nuveiktus darbus ir jų įvertinimus Laima.

Su Laima Grigelevičiene pirmą kartą susitikau atrodo,  tada, kai jų kaimo bendruomenė ėmėsi ambicingo projekto „Devyni amatai – dešimtas…verslas“, berods tai buvo 2000-ųjų metų pavasarį organizuotas Dubingiuose. Pamenu energingą mokytoją, kuri mokėsi ir tekstilės, ir fitodizaino, ir medžio drožybos pagrindų.

Iš Kalvarijų miestelio, Marijampolės rajone kilusi mokytoja jau daug metų gyvena ir kuria Dubingiuose, kartu dirbdama pedagoge vietos mokykloje.

Mokytoja atviravo, kad saviraiška jai labai prie širdies ir norėtų daug ką išbandyti, daug ko išmokti. Mokytoja pakvietė į klasę vietos mokykloje, kur duris atvėrus pasitiko ne mokiniai, bet mokytojos rankomis, pridedant savo širdies šilumos… lėlės. Tos pačios lėlės su kuriomis jaunieji dubingiškiai bando savo aktorinius gebėjimus.

Siūtos lėlės, tapyba ant stiklo, veltinio vėlimas, tekinimas iš medžio, suvenyrai iš odos, medžio, kriauklių, gintaro – tai sritys, kuriose savo gebėjimus bandė aktyvi mokytoja, kuri neskaičiuoja laiko dirbant, ieškant širdžiai ir sielai mielo užsiėmimo. O kur dar paveikslai iš žuvies kaulų, floristinės kompozicijos, lankstiniai iš popieriaus pagal origami technologiją… Prie viso to dar yra darbas ir šeima, kuriems irgi laiko reikia.

Žvelgiant į mokytoją atrodo, kad jai visi darbai rankose tirpte tirpsta. Tačiau, pasak mokytojos, bene daugiausiai laiko ir finansų reikia siuvamiems žaislams, kurie atgyja mokinių rankomis, tampa personažais.

Lėlių teatro „Rudnosiukas“ pasirodymai yra laukiami ne tik rajone, bet ir zoninėse bei respublikinėse lėlių teatrų šventėse. „Rudnosiukas” kasmet aktyviai dalyvauja respublikiniuose lėlių teatrų konkursuose: „Skudurinė Onutė”, „Molinukas”, „Grybų karas”, „Debesų avytė“. Šiuose konkursuose lėlių teatras yra pelnęs ne vieną laureato diplomą. Vadovė  Laima Grigelevičienė demonstravo savo siūtas lėles Dainų šventėse ir tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Skamba skamba kankliai”, vedė teorinį praktinį seminarą Vilniaus mokytojų namuose. Kasmet Laima Grigelevičienė Molėtuose organizuoja respublikinę  lėlių teatrų šventę „Rudnosiukas”.

Nuskambėjus Molėtuose „Rudnosiukui“ L.Grigelevičienė su savo jaunaisiais artistais nenustygsta vietoje, jie, atsiliepdami į Žagarės „Vyškiuko“ kvietimą gegužės 8-10 dienomis, dalyvaus Žagarėje FRINGE FESTIVALIS vyksiančiame tarptautiniame festivalyje, kur kartu su Latvijos ir kitų šalių artistais ne tik vaidins, bet ir dalinsis gerąja patirtimi, lėlių siuvimo subtilybėmis.

Lėlių teatro vadovė Laima Grigelevičienė pasakojo, kad išvykos į konkursus, pasirodymus, tai kartu ir naujos pažintys, stengiamasi nuvykus aplankyti ir kitas lankytinas vietas, stengiantis praplėsi jaunimo pažinimą.

Vadovė džiaugiasi, kad pirmieji artistai, jau ir savo atžalas atsiveda į spektaklius, prisimena ir džiaugiasi tuo, ką davė, ką patyrė vaidindami su lėlėmis.

Ateis vasara – Laima imasi kitos veiklos – augins gėles. Ir vėl užsiėmus bus nuo ryto iki vakaro. Man dubingiškiai pasakojo, kad Grigelevičių sodyba yra nominuota, kaip gražiausiai tvarkoma…

J.Bareikis