Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti

0
133

Molėtų savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Molėtų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 metams 6 programos „Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa“ 2 tikslo 1 uždavinio 2 priemonę „Finansuoti rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektus“ finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 6 d. įsakymu bei atsižvelgdamas į Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisijos, sudarytos Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 20 d. įsakymu, rekomendacijas (Molėtų rajono savivaldybės ekspertų komisijos nevyriausybinių organizacijų paraiškoms vertinti 2015 m. kovo 24 d. posėdžio protokolas Nr.V2-1), pasirašė įsakymą, kuriuo paskirstė lėšas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti (iš viso 43000 Eur):

Molėtų krepšinio sporto klubo „Ežerūnas“ projektui „Molėtų krepšinis” – 10500 Eur.;

Visuomeninės organizacijos „Legendos“ projektui „Tarptautinis tapybos pleneras „Molėtai įkvepia dailininkus“ – 500 Eur.;

„Skorpiono“ automobilių sporto klubo projektui „Dalyvavimas Lietuvos Respublikos bei Baltijos šalių automobilių kroso čempionatų varžybose“ – 1000 Eur.;

Molėtų rajono tautodailininkų draugijos projektui „Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla” – 400 Eur.

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projektams: „XVIII tarptautinis tradicinės keramikos seminaras „Žydėjimas” – 500 Eur; „Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ rekonstruoto bendruomenės pastato draudimas“ – 310 Eur.

„SK Molėtai“ projektams: „Rankinio jaunimo vystymo programa” – 2000 Eur;  „Futbolo vystymo programa“ – 300 Eur;  „Tarptautinis turnyras Molėtų taurei laimėti „Molėtai 2015“ – 200 Eur.

Kuolakasių kaimo bendruomenės projektams: „Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje“ pastato ir turto draudimas“ – 118 Eur;, Kuolakasių kaimo bendruomenės veiklų ir gyvenimo kokybės gerinimas“ – 300 Eur. ;

Žiūrų kaimo bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ projektui „Per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas“ – 115 Eur. ;

Verbiškių bendruomenės centro projektams: „Viešosios erdvės, esančios prie futbolo stadiono, sutvarkymas“ – 300 Eur;,  „Turto draudimas“ – 79 Eur.;

Kijėlių kaimo bendruomenės projektui „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ – 300 Eur.;

Bekupės bendruomenės centro projektams: „Bendruomenės centras – kaimo veiklos centras“ –100 Eur;, „Mūsų kaime gyventi gera“ – 200 Eur.;

Balninkų bendruomenės centro projektams: „Atrask save“ – 300 Eur.;

„Turto, įgyto per infrastruktūrinius projektus, draudimas“ – 58 Eur..

Joniškio bendruomenės centro projektams: „Joniškio miestelio šventiniai renginiai, skatinantys gyventojų pritraukimą į visuomeninę veiklą“ – 200 Eur;  „Per sportą į bendruomeniškumą“ – 100 Eur.;

Inturkės bendruomenės centro projektui „Mus jungia džiaugsmas kurti“ – 300 Eur.;

Girsteitiškio bendruomenės centro projektams: „Veiklos sąlygų pagerinimas Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ – 250 Eur;  „Projekto „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ įgyto turto draudimas“ – 95 Eur.;

Mindūnų bendruomenės centro projektams: „Mindūnų BC kultūros ir meno renginių pynė“ – 300 Eur;  „Ilgalaikio turto draudimas“ – 57 Eur.;

Ambraziškių bendruomenės centro projektui „Trūksta tik smulkmenų“ – 150 Eur. ;

Videniškių bendruomenės centro projektui „Videniškių kaimo civilinių kapinių infrastruktūros sutvarkymas LEADER-10-MOLĖTAI-01-002. IV Naujos įrangos draudimas“ – 58 Eur.;

Žalvarių bendruomenės centro projektui „Buvusio Žalvarių mokyklos pastato dalies paprastasis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (draudimo išlaidų kompensavimas)“ – 235 Eur.;

VO Skudutiškio bendruomenės centro projektui „Skudutiškio krašto etnografinis savitumas“ – 300 Eur.;

Dapkūniškių bendruomenės centro projektui „Dapkūniškių bendruomenės gerovės stiprinimas“ – 300 Eur. ;

VO „Sidabrinių bendruomenės centras“ projekto „Buvusio Sidabrinių mokyklos pastato paprastasis remontas ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams LEADER-11- MOLĖTAI-02-001 II įsigytos įrangos ir pastato draudimas“ – 97 Eur.;

Alantos bendruomenės centro projektui „Alantos krašto šeimų šventė“ – 300 Eur.;

Arnionių bendruomenės projektui „Žaliuzių įsigijimas Arnionių bendruomenės patalpoms“ – 300 Eur.;

VO „Naujasodžio bendruomenė“ projektams: „Restauruoto pastato ir jame esančio turto draudimas“ – 202 Eur; „Puoselėkime tradicines šventes“ – 300 Eur. ;

Levaniškių bendruomenės centro projektui „Bendruomenei skirtos infrastruktūros gerinimas“ – 250 Eur.;

VO „Suginčių bendruomenės centras“ projektui „Kaimo šventės suburia, vienija, džiugina“ – 300 Eur.;

VO „Giedraičių bendruomenės centras“ projektui „Giedraičių miestelio gimtadienis, rudens gėrybių šventė Molėtuose“ – 300 Eur.;

VO „Bijutiškio bendruomenės centro projektui „Tradicinė kaimo šventė „Čia gimėm, čia augo, čia žemė šventa“ – 280 Eur.

Klubo „KOPS“ projektui „Ežerų šventė „Mindūnai 2015“ – 300 Eur.

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ projektui „Parama kaimo plėtrai 2014-2020 m.“ – 881 Eur.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos projektui „Respublikinis kaimo bendruomenių sąskrydis“ – 800 Eur.

Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubo „OK Klajūnas“ projektui „Orientavimosi sporto varžybos „Molėtų taurė – 2015“ – 1000 Eur.

Molėtų baikerių klubo „Molmoto“ projektui „Motociklui – 130 metų“– 500 Eur.

Sporto klubo „Igoramas“ projektams: „Bushido ir kultūrizmo populiarinimas Molėtų rajone” – 300 Eur; „MMA, jiujitsu ir grappling praktinis seminaras“ – 300 Eur.

Domino šokių studijos projektui „Tarptautinės-respublikinės sportinių šokių reitingo varžybos DOMINO TAURĖ-2015“ – 1000 Eur.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ projektui „Socialinių paslaugų teikimas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ nariams“ – 300 Eur.

Molėtų gausių šeimų bendrijos „Šeimynėlė“ projektui „Baltijos šalių gausių šeimų sąskrydis“ – 500 Eur.

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos projektui „Transporto paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems“ – 8000 Eur.

Baltadvario pilies atkūrimo fondo projektui „Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena – Vienuolyno amatų centro atidarymas“ – 500 Eur.

„Meninio ugdymo asociacijos „Meno sodas“ projektui „Respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių muzikos instrumentų ansamblių festivalis „Vasaros aidai-2015“ – 500 Eur.

Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubo „Mes-gimnazistai“ projektui „Šypsokitės! Jus fotografuoja Molėtų jaunimas (tęstinis)“ – 500 Eur.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Molėtų skyriaus projektui „Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ – 250 Eur.

Klubo „Jaunimo brizas“ projektams: „Klubo „Jaunimo brizas“ vandens pramogų komplekto draudimas“ – 65 Eur; „Jaunimo laisvalaikio praleidimo formų įvairinimas“ – 150 Eur.

Moterų klubo „Judra“ projektui „Meno versmė – gyvenimui ir sveikatai“ – 300 Eur.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro projektui „Socialinių paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems ir jų šeimos nariams, kitiems gyventojams“ – 800 Eur.

Asociacijos Žaliųjų klubas „Gojus“ projektui „XIX pirmosios pavasario žalumos šventė „Jorė 2015“ – 500 Eur.

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro projektui „Muzika ir daina su visais dalinuos“ – 500 Eur.

Molėtų policijos asociacijos projektui „Visuomenė ir policija“ – 300 Eur.

Molėtų rajono bitininkų draugijos projektui „Išvyka -50 narių – į LBS respublikinę šventę Lazdijuose“ – 300 Eur.

Molėtų miesto bendruomenės projektui „Kurkim, bendraukim ir dirbkim kartu“ – 300 Eur.

Molėtų krašto verslininkų asociacijos projektui „Kurkime verslą Molėtų krašte“ – 300 Eur.

Molėtų ugniagesių klubo projektui „Ugniagesių globėjo Šventojo Florijono dienos paminėjimas, skirtas „Aluntos savanorių gaisrininkų draugijos įkūrimo 90-osioms metinėms pažymėti“ – 300 Eur.

Molėtų rajono literatų brolijos projektui „Kūrybinio jaunimo sambūris” skirta 500 Eur.

Molėtų rajono plėtros sąjūdžio projektams: „Jaunimo lyderių ugdymas Molėtų rajone” – 500 Eur; „Savanorystės skatinimas Molėtų rajone“ – 300 Eur.

Paruošta pagal savivaldybės tinklapio informaciją