-14.4 C
Molėtai
Ketvirtadienis, 9 gruodžio, 2021

Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Molėtų savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Molėtų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 metams 6 programos „Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa“ 2 tikslo 1 uždavinio 2 priemonę „Finansuoti rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektus“ finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 6 d. įsakymu bei atsižvelgdamas į Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisijos, sudarytos Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 20 d. įsakymu, rekomendacijas (Molėtų rajono savivaldybės ekspertų komisijos nevyriausybinių organizacijų paraiškoms vertinti 2015 m. kovo 24 d. posėdžio protokolas Nr.V2-1), pasirašė įsakymą, kuriuo paskirstė lėšas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti (iš viso 43000 Eur):

Molėtų krepšinio sporto klubo „Ežerūnas“ projektui „Molėtų krepšinis” – 10500 Eur.;

Visuomeninės organizacijos „Legendos“ projektui „Tarptautinis tapybos pleneras „Molėtai įkvepia dailininkus“ – 500 Eur.;

„Skorpiono“ automobilių sporto klubo projektui „Dalyvavimas Lietuvos Respublikos bei Baltijos šalių automobilių kroso čempionatų varžybose“ – 1000 Eur.;

Molėtų rajono tautodailininkų draugijos projektui „Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla” – 400 Eur.

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projektams: „XVIII tarptautinis tradicinės keramikos seminaras „Žydėjimas” – 500 Eur; „Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ rekonstruoto bendruomenės pastato draudimas“ – 310 Eur.

„SK Molėtai“ projektams: „Rankinio jaunimo vystymo programa” – 2000 Eur;  „Futbolo vystymo programa“ – 300 Eur;  „Tarptautinis turnyras Molėtų taurei laimėti „Molėtai 2015“ – 200 Eur.

Kuolakasių kaimo bendruomenės projektams: „Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje“ pastato ir turto draudimas“ – 118 Eur;, Kuolakasių kaimo bendruomenės veiklų ir gyvenimo kokybės gerinimas“ – 300 Eur. ;

Žiūrų kaimo bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ projektui „Per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas“ – 115 Eur. ;

Verbiškių bendruomenės centro projektams: „Viešosios erdvės, esančios prie futbolo stadiono, sutvarkymas“ – 300 Eur;,  „Turto draudimas“ – 79 Eur.;

Kijėlių kaimo bendruomenės projektui „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ – 300 Eur.;

Bekupės bendruomenės centro projektams: „Bendruomenės centras – kaimo veiklos centras“ –100 Eur;, „Mūsų kaime gyventi gera“ – 200 Eur.;

Balninkų bendruomenės centro projektams: „Atrask save“ – 300 Eur.;

„Turto, įgyto per infrastruktūrinius projektus, draudimas“ – 58 Eur..

Joniškio bendruomenės centro projektams: „Joniškio miestelio šventiniai renginiai, skatinantys gyventojų pritraukimą į visuomeninę veiklą“ – 200 Eur;  „Per sportą į bendruomeniškumą“ – 100 Eur.;

Inturkės bendruomenės centro projektui „Mus jungia džiaugsmas kurti“ – 300 Eur.;

Girsteitiškio bendruomenės centro projektams: „Veiklos sąlygų pagerinimas Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ – 250 Eur;  „Projekto „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ įgyto turto draudimas“ – 95 Eur.;

Mindūnų bendruomenės centro projektams: „Mindūnų BC kultūros ir meno renginių pynė“ – 300 Eur;  „Ilgalaikio turto draudimas“ – 57 Eur.;

Ambraziškių bendruomenės centro projektui „Trūksta tik smulkmenų“ – 150 Eur. ;

Videniškių bendruomenės centro projektui „Videniškių kaimo civilinių kapinių infrastruktūros sutvarkymas LEADER-10-MOLĖTAI-01-002. IV Naujos įrangos draudimas“ – 58 Eur.;

Žalvarių bendruomenės centro projektui „Buvusio Žalvarių mokyklos pastato dalies paprastasis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (draudimo išlaidų kompensavimas)“ – 235 Eur.;

VO Skudutiškio bendruomenės centro projektui „Skudutiškio krašto etnografinis savitumas“ – 300 Eur.;

Dapkūniškių bendruomenės centro projektui „Dapkūniškių bendruomenės gerovės stiprinimas“ – 300 Eur. ;

VO „Sidabrinių bendruomenės centras“ projekto „Buvusio Sidabrinių mokyklos pastato paprastasis remontas ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams LEADER-11- MOLĖTAI-02-001 II įsigytos įrangos ir pastato draudimas“ – 97 Eur.;

Alantos bendruomenės centro projektui „Alantos krašto šeimų šventė“ – 300 Eur.;

Arnionių bendruomenės projektui „Žaliuzių įsigijimas Arnionių bendruomenės patalpoms“ – 300 Eur.;

VO „Naujasodžio bendruomenė“ projektams: „Restauruoto pastato ir jame esančio turto draudimas“ – 202 Eur; „Puoselėkime tradicines šventes“ – 300 Eur. ;

Levaniškių bendruomenės centro projektui „Bendruomenei skirtos infrastruktūros gerinimas“ – 250 Eur.;

VO „Suginčių bendruomenės centras“ projektui „Kaimo šventės suburia, vienija, džiugina“ – 300 Eur.;

VO „Giedraičių bendruomenės centras“ projektui „Giedraičių miestelio gimtadienis, rudens gėrybių šventė Molėtuose“ – 300 Eur.;

VO „Bijutiškio bendruomenės centro projektui „Tradicinė kaimo šventė „Čia gimėm, čia augo, čia žemė šventa“ – 280 Eur.

Klubo „KOPS“ projektui „Ežerų šventė „Mindūnai 2015“ – 300 Eur.

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ projektui „Parama kaimo plėtrai 2014-2020 m.“ – 881 Eur.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos projektui „Respublikinis kaimo bendruomenių sąskrydis“ – 800 Eur.

Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubo „OK Klajūnas“ projektui „Orientavimosi sporto varžybos „Molėtų taurė – 2015“ – 1000 Eur.

Molėtų baikerių klubo „Molmoto“ projektui „Motociklui – 130 metų“– 500 Eur.

Sporto klubo „Igoramas“ projektams: „Bushido ir kultūrizmo populiarinimas Molėtų rajone” – 300 Eur; „MMA, jiujitsu ir grappling praktinis seminaras“ – 300 Eur.

Domino šokių studijos projektui „Tarptautinės-respublikinės sportinių šokių reitingo varžybos DOMINO TAURĖ-2015“ – 1000 Eur.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ projektui „Socialinių paslaugų teikimas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ nariams“ – 300 Eur.

Molėtų gausių šeimų bendrijos „Šeimynėlė“ projektui „Baltijos šalių gausių šeimų sąskrydis“ – 500 Eur.

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos projektui „Transporto paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems“ – 8000 Eur.

Baltadvario pilies atkūrimo fondo projektui „Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena – Vienuolyno amatų centro atidarymas“ – 500 Eur.

„Meninio ugdymo asociacijos „Meno sodas“ projektui „Respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių muzikos instrumentų ansamblių festivalis „Vasaros aidai-2015“ – 500 Eur.

Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubo „Mes-gimnazistai“ projektui „Šypsokitės! Jus fotografuoja Molėtų jaunimas (tęstinis)“ – 500 Eur.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Molėtų skyriaus projektui „Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ – 250 Eur.

Klubo „Jaunimo brizas“ projektams: „Klubo „Jaunimo brizas“ vandens pramogų komplekto draudimas“ – 65 Eur; „Jaunimo laisvalaikio praleidimo formų įvairinimas“ – 150 Eur.

Moterų klubo „Judra“ projektui „Meno versmė – gyvenimui ir sveikatai“ – 300 Eur.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro projektui „Socialinių paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems ir jų šeimos nariams, kitiems gyventojams“ – 800 Eur.

Asociacijos Žaliųjų klubas „Gojus“ projektui „XIX pirmosios pavasario žalumos šventė „Jorė 2015“ – 500 Eur.

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro projektui „Muzika ir daina su visais dalinuos“ – 500 Eur.

Molėtų policijos asociacijos projektui „Visuomenė ir policija“ – 300 Eur.

Molėtų rajono bitininkų draugijos projektui „Išvyka -50 narių – į LBS respublikinę šventę Lazdijuose“ – 300 Eur.

Molėtų miesto bendruomenės projektui „Kurkim, bendraukim ir dirbkim kartu“ – 300 Eur.

Molėtų krašto verslininkų asociacijos projektui „Kurkime verslą Molėtų krašte“ – 300 Eur.

Molėtų ugniagesių klubo projektui „Ugniagesių globėjo Šventojo Florijono dienos paminėjimas, skirtas „Aluntos savanorių gaisrininkų draugijos įkūrimo 90-osioms metinėms pažymėti“ – 300 Eur.

Molėtų rajono literatų brolijos projektui „Kūrybinio jaunimo sambūris” skirta 500 Eur.

Molėtų rajono plėtros sąjūdžio projektams: „Jaunimo lyderių ugdymas Molėtų rajone” – 500 Eur; „Savanorystės skatinimas Molėtų rajone“ – 300 Eur.

Paruošta pagal savivaldybės tinklapio informaciją

spot_img

Paukštiena ant šventinio stalo: kaip išsirinkti kokybišką ir šviežią?

Didžiosios žiemos šventės ir tradicinis Kalėdų stalas neįsivaizduojamas be paukštienos patiekalų. Nuo seno maistas ne tik pasotina ar sušildo, bet ir sukuria jaukumą, suartina šeimą, sukviesdamas visus jos narius bendriems pietums. Nors ant lietuvių...

Šiandien Lietuvoje be kritulių. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šalčio

Artimiausią parą šaltis paspaus stipriau, vėliau šaltis slūgs, atkeliaus krituliai. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete Šiandien Lietuvoje be kritulių. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šalčio. Gruodžio 9-os naktį be kritulių, dieną vietomis truputį pasnigs, pustys, vakare galima lijundra,...

Horoskopai gruodžio 8 dienai

AVINASŠiandien būsite užverstas darbu, todėl taupykite jėgas ir labai gerai planuokite laiką. Pasiguosti galite bent tuo, kad rezultatą pamatysite greitai. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete JAUTISPats laikas pagaliau išbandyti naują drąsią idėją, kurią jau seniai brandinate....

Skirtingi, šaldytų sodo ir daržo gėrybių, panaudojimo būdai: nuo užkandžių iki desertų

Atėjus šalčiams metas prisiminti vasaros ir rudens skonius bei žiemai paruoštas sodo, daržo ir miško gėrybes. Šaldikliuose šlovės minutės laukia braškės, avietės, moliūgai ir įvairiausių rūšių grybai. Kad nepritrūktų fantazijos, ką iš jų pagaminti,...

Patamsėjusios alkūnės, pažastys, kelių zonos – ką darome ne taip? Atsako vaistininkė

Su patamsėjusia kelių, pažastų ar alkūnių oda susidurti gali kiekvienas – nesvarbu, kokia būtų odos spalva ar tipas. Odos patamsėjimai dažniausiai yra suintensyvėjusios melanino gamybos tose odos srityse pasekmė – tai dar gali būti...

Gruodžio 7-os dieną žymesnio sniego nenumatoma. Kai kur plikledis, šerkšnas

Artimiausiomis dienomis šaltis paspaus dar smarkiau. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete Gruodžio 7-os dieną žymesnio sniego nenumatoma. Kai kur plikledis, šerkšnas. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šalčio. Gruodžio 8 d. nesnigs. Kai kur rūkas, šerkšnas. Vėjas...

Horoskopai gruodžio 7 dienai

AVINASŠiuo metu turite ir jėgų, ir ambicijų pakankamai, kad įveiktumėte jums iškilusias kliūtis. Šitaip kovingai nusiteikus barjerai paprastai įveikiami iš pirmo įsibėgėjimo. Jei norite nutraukti kokius nors iš praeities likusius nepageidautinus ryšius, imkitės to...

Horoskopai gruodžio 6 dienai

AVINASKai reikalai galiausiai pajudės iš vietos, imsite abejoti, ar ton pusėn jie juda. Kontroliuokite savo judesius - šiandien galite pralieti sriubą ant kelių labai svarbiam asmeniui ar panašiai. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete JAUTISKiekvienas, kas bus...

Šiandien didesnėje šalies dalyje, daugiausia Vakarų Lietuvoje, pasnigs, vyraus nedidelis sniegas

Artimiausią parą ciklono slėnis atgabens dar šiek tiek sniego. Šiandien didesnėje šalies dalyje, daugiausia Vakarų Lietuvoje, pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Plikledis. Aukščiausia temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete Gruodžio...

Horoskopai gruodžio 5 dienai

AVINASKuo daugiau reikalų griūva jums ant galvos, tuo daugiau jėgų jaučiatės turįs. Kita vertus, nedarykite daugiau nei iš tiesų būtina jau dabar. Rytoj daug kas gali radikaliai pasikeisti. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete JAUTISSavaitė buvo kaip...

Kepyklose – kūčiukų kepimo įkarštis: krosnys bus užgesintos tik Kūčių vakarą

30 sunkvežimių kūčiukų – tiek jų po Lietuvą pasklis vien iš kepyklos Panevėžyje, kur pastarosiomis savaitėmis krosnys negęsta net ir naktį. Išlaikyti lietuvišką kūčiukų kepimo tradiciją – itin atsakinga užduotis. Aukščiausios rūšies miltai ir aguonos,...

Paruoškite namus šventėms – visi buities darbai, kuriuos būtina atlikti iki Kalėdų

Gražiausias metų šventes norisi sutikti jaukiuose, tvarkinguose namuose. Todėl jau dabar verta pradėti planuoti ir ruoštis didžiajam jų tvarkymui bei švarinimui. Vis tik ne visus buities darbus būtina atlikti pačiam – pasitelkę tiek šeimos narių,...

Advento kalendoriaus istorija: kaip 24 langeliai tapo būtinu Kalėdų laukimo atributu

Ar žinojote, nuo ko prasidėjo advento kalendorių, vainikų ir žvakių istorija? Nors šiandien advento kalendoriai tradiciškai pradedami gruodžio 1 d., seniau jie buvo vadinami Kalėdų arba Švento Mikalojaus kalendoriais ir dovanojami vaikams gruodžio 6-ąją,...

Klaipėdietis kreipėsi į teismą, dėl ant jo automobilio nukritusios medžio šakos

Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl žalos, padarytos turtui dėl netinkamai prižiūrimų želdynų nusprendė, kad apylinkės teismas, priteisęs žalą iš namo administratoriaus, neatskleidė bylos esmės, nes nevertino, ar Klaipėdos miesto savivaldybė...
spot_img
spot_img