Mokytoja Liongina prisimenant

Mokytoją Lionginą prisimenant

Šių metų balandžio 10 dieną sukako 80 metų, kai mūsų krašte, Ciuniškių kaime gimė maža mergaitė, kuri buvo pakrikštyta Lionginos vardu. Kai ta mergaitė užaugo, ji tapo mokytoja, mokė Dubingių krašto vaikus istorijos. Daug meilės ir darbo mokytoja  įdėjo renkant ir saugant medžiagą apie Dubingių kraštą. Ji labai mėgo dirbti kraštotyros darbą, buvo įkūrusi kraštotyros muziejų, kurio, deja, jau nėra. Mokytojos Lionginos dėka ir dabar žaliuoja gražūs ąžuoliukai Dubingiuose. Minint jos 80-ąsiąs gimimo metines, Dubingių bibliotekininkė su mokytojomis ir vaikais aplankė jos kapą, papasakojo vaikams apie mokytojos gyvenimą ir darbą. Pamerkėme gėlių ir uždegėme žvakutes. Mokytoja Liongina Giedrytė buvo Dubingių krašto istorijos puoselėtoja, ir jos atminimas išliks gyvas ją pažinojusių ir gerbusių žmonių širdyse.

Dubingių  bibliotekininkė Vanda Vaikutienė