Molėtiškiams prisistatė naujasis rajono policijos komisariato viršininkas

Molėtų savivaldybės salėje prisistatė naujasis Molėtų rajono policijos komisariato viršininkas Vitalis Kutkauskas, anksčiau vadovavęs Zarasų rajono policijos komisariatui. Buvęs Molėtų komisaras Algis Masevičius perėjo dirbti Ignalinos rajono PK viršininku. Abu pareigūnai į naujas pareigas paskirti pagal statutą rotacijos tvarka.

Vitalį Kutkauską pasveikino Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, LR Seimo narys Petras Čimbaras, tarnybos draugai ir kolegos. Naujasis rajono policijos komisariato viršininkas nusiteikęs išlaikyti visus pozityvius dabartinio kolektyvo pasiekimus ir pasidalinti darbo patirtimi, kurią įgijo dirbdamas kituose rajonuose. Molėtų rajono meras linkėjo naujajam viršininkui ir visam Molėtų policijos komisariatui sėkmės, bei toliau išlaikyti aukštą rajono žmonių pasitikėjimą sąžiningai ir profesionaliai atliekamu pareigūnų darbu.

Molėtų rajono savivaldybės nuotrauka ir informacija