Home Aktualijos Molėtuose paminėta Kultūros diena

Molėtuose paminėta Kultūros diena

0

Balandžio 15 – minima, tarptautinė Kultūros diena. Tądien Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje Kultūros dieną minėjo rajono kultūros centro, bibliotekos, muziejaus ir kiti su kultūros darbu susiję darbuotojai. Šventę pradėjo rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas Gintautas Matkevičius, nuoširdžiausius sveikinimus išsakydamas visiems kultūros darbuotojams.

Rajono mero Stasio Žvinio sveikinimus lydėjo ir apdovanojimai:

„už aktyvią muziejinę veiklą, etninės kultūros ir senųjų siuvinėjimo tradicijų puoselėjimą bei Molėtų krašto garsinimą“ padėka buvo įteikta Molėtų krašto muziejaus muziejininkei – etnografei Nijolei Aleinikovienei, „už Molėtų krašto kultūros tradicijų ir tautiškumo puoselėjimą, originalių parodų ir renginių organizavimą, skaitymo skatinimą bei knygos populiarinimą ir nuoširdų rūpestį Skudutiškio kaimo bendruomene“ – Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos Skudutiškio kaimo bibliotekos bibliotekininkei Irenai Cibulskienei.

Rajono kultūros darbuotojus su pasiaukojančiu darbu taip pat sveikino ir LR Seimo narys Valentinas Stundys, kuris linkėjo būti drąsiais, kūrybiškais, nepailstančiais. Beje, anuometinio mero Valentino Stundžio iniciatyvą ir buvo organizuotas pirmasis Kultūros dienos paminėjimas. Šiemet berods jau šeštasis.

Seimo narys savo nominaciją „už etninių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, 25-erių kūrybinę ir organizacinę veiklą mėgėjų meno folkloro kolektyve „Malkesta“ ir brandžius kolektyvo nuopelnus Molėtų krašto kultūrai“ paskyrė Audronijai Kibickienei. Kartu su padėka nominantė buvo pamaloninta  „Meniškame kaime“ sukurtu originaliu meno dirbiniu.

„Už ilgalaikį ir objektyvų visuomenės informavimą apie rajono kultūrinį gyvenimą“ padėka buvo įteikta kolegoms – „Vilnis“ redakcijai.

Apdovanotosios R.Pelakauskienė ir A.Kibicienė, neslėpdamos jaudulio,  dėkojo už jų ilgamečio darbo kultūros baruose įvertinimą ir tikino, kad be dainos mylėtojų, jų darbo vaisai nebūtų tokie pastebimi, negarsintų Molėtų vardo ne tik respublikoje, bet ir visur, kur tik dalyvauja jų vadovaujami kolektyvai.

Šventę tęsė rajono jaunimo reikalų tarybos narių Gabrielės ir Dainiaus surengtas „Protų mūšis“, kurį laimėjo „Mes“ komanda.

Už bendrystę ir sėkmę buvo pakelta šampano taurė, Molėtų viešosios bibliotekos direktorė Virginija Raišienė išsakė molėtiškus pastebėjimus: „bibliotekininkės – nors ir „biednos, bet neonoravos”, todėl daug kas bibliotekoje randa ne tik knygas…

Vakarop, Molėtų kultūros centro salėje, kultūros darbuotojai žiūrėjo Kauno mažojo teatro spektaklį – komediją „Laisvoji pora“.

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra