Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena Videniškiuose

0
49

Rugsėjo 4 dieną, pirmąjį rugsėjo sekmadienį, Videniškyje, Šv.Lauryno parapijos bažnyčioje, aukojant šv. Mišias, buvo prisiminta ir Giedraičių dinastija, palikusi ženklų pėdsaką Videniškių istorijoje. Šv. Mišiose meldėsi tądien Videniškiuose viešėjęs svečias kunigas Leonardo Pessoa da Silva Pinto iš Brazilijos (dabar studijuojantis teologijos doktorantūrą Romoje).

Po šv. Mišių nemažai – žmonių susirinko į Videniškių Laterano atgailos kanauninkų vienuolyno muziejų, kuris pakvietė aplankyti profesionalių menininkų parodą „Angelai…“.
Paroda Videniškių vienuolyno muziejuje veiks iki lapkričio 4 dienos.

Plačiau rugsėjo 9 d., Nr. 67 laikraštyje