Pradedami šilumos tiekimo trasų modernizavimo darbai Molėtų mieste

0
173

UAB „Molėtų šiluma“ 2016 m. gruodžio 23 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl paramos projektui „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. – Vilniaus g., Molėtų mieste“. Finansavimas šio projekto įgyvendinimui skirtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA- K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Pagal šį projektą bus rekonstruojama šilumos tiekimo tinklai nuo šiluminės kameros ŠK-7 Ąžuolų gatvėje iki ŠK-11- 1 prie AB „Lietuvos pašto“ pastato Vilniaus g. 43 Molėtų mieste. Vidutinis rekonstruojamų trasų amžius yra 27 metai, ilgis 1 987,5 m, projekto vertė sieks 765 100 eurų be PVM . Projektui įgyvendinti skirtas 382 550 Eur finansavimas iš Sanglaudos fondo. Atlikus viešojo pirkimo konkursą rangovo parinkimui minėtiems darbams atlikti 2017 m. kovo 10 d. bendrovė pasirašė sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš UAB „LIGAJA“ ir UAB „Ukmergės inžinerija“ veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. JV17-02- 13, atstovaujama UAB „LIGAJA“. Birželio 5 d. pradėti žemės kasimo bei vamzdžių montavimo darbai Ąžuolų gatvėje. Atnaujinus vamzdynus sumažės šilumos nuostoliai, padidės šilumos tiekimo patikimumas, bus išvengta galimų avarinių situacijų. Modernūs šilumos tiekimo vamzdynai leis išlaikyti kokybinius termofikacinio vandens parametrus, užtikrins patikimą ir saugų šilumos tiekimą 352 šilumos vartotojams. Atliekant darbus bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Inturkės ir Janonio gatvių daugiabučių namų kvartalui, P.Cvirkos g. 4 bei Vilniaus g. 34, 36, 38, 49 numeriais pažymėtiems namams. Atsiprašome minėtų gatvių šilumos vartotojų dėl susidariusių laikinų nepatogumų ir tikimės Jūsų supratimo.

UAB „Molėtų šiluma“ informacija