Home Aktualijos Pristatytos Probacijos skyriaus programos

Pristatytos Probacijos skyriaus programos

0

Gegužės 15 dieną Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus (toliau – Probacijos skyrius), veikiančio Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, vyresnioji inspektorė Regina Grikinienė susitiko su Viešosios įstaigos Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Psichikos sveikatos centro darbuotojomis.

Susitikime dalyvavo: Viešosios įstaigos Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Eglė Bareikienė, Psichikos sveikatos centro darbuotojos: gydytoja psichiatrė Asta Stakionienė, psichologė Rūta Misiulienė, slaugytoja Vilija Stalnionienė, socialinė darbuotoja Rima Venclovienė.

Probacijos skyrius

Dar 2015 metų kovo mėnesį Panevėžio apygardos probacijos tarnyba su Viešosios įstaigos Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centru (toliau – Centras) sudarė dvišalę bendradarbiavimo sutartį. Probacijos skyrius su Centru bendradarbiavo ir anksčiau, keisdavosi informacija bei į Centrą būdavo nukreipiami, priežiūroje esantys asmenys, turintys priklausomybę alkoholiui. Dabar bus didesnė galimybė bendradarbiauti įgyvendinant bendras resocializacijos, integracijos ir švietimo priemones, teikiant socialines paslaugas Probacijos skyriaus priežiūroje esantiems asmenims (toliau – Klientai) sergantiems priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariams, dalintis profesine patirtimi socialinėje bei prevencinėje smurto mažinimo srityse. Bendradarbiauti rengiant, vykdant ir įgyvendinant bendrus projektus, programas, smurto prevencijos bei kitus renginius. Padėti Klientams integruotis bendruomenėje, skaitant paskaitas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Susitikimo metu Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė Regina Grikinienė pristatė programas vykdomas Probacijos skyriaus pareigūnų: elgesio korekcijos programas (“EQUIP”, “Tik Tu ir AŠ”), Smurto prevencijos artimoje aplinkoje programą (vedama dviejų pareigūnų).

Plačiau pakomentuota motyvacinė programa “Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas”. Tai penki pusiau struktūruoti motyvuojantys pokalbiai su Klientais, kurie turi priklausomybę alkoholiui, narkotikams arba pakartotinai nusikalstantiems. Ypač kreipiamas dėmesys, kaip Klientai išmoksta naujų įgūdžių. Ši programa paskatina naudoti per programą įgytus įgūdžius gyvenime. Kai kuriais atvejais užtenka vien apsisprendimo keistis, ypač tada, kai Klientas nestokoja socialinių įgūdžių ir sugebėjimo spręsti problemas.

Nutarta: kartą metuose organizuoti bendrą susitikimą, pasiektų rezultatų aptarimui.

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra