Home Aktualijos Rajono taryba nutarė

Rajono taryba nutarė

0

Vasario dvidešimtąją, penktadienį, neįprastą rajono tarybos posėdžiams savaitės dieną, vyko eilinis rajono tarybos posėdis, kuriame buvo gerokai praretėjusios, dėl ligos ir kitų priežasčių, dešiniosios pusės gretos, tačiau visumoje tarybos posėdis vyko sklandžiai, visi pasiūlyti klausimai buvo išnagrinėti ir priimti atitinkami sprendimai.

Apie karinį istorinį Širvintų – Giedraičių parką

Tarybos posėdyje svečiavęsis prof. Dr. Valdas Rakutis tarybos narius supažindino su Karinio – istorinio Širvintų – Giedraičių parko vizija.

Pasak pranešėjo, nemažai kalbama apie krašto istorijos žinojimo ir įamžinimo reikšmę bei prasmę, tačiau, galbūt, tik vyresni Širvintų- Giedraičių krašto žmonės žino, kur vyko fronto linija, kur buvo apsiginta nuo puolusiųjų lenkų.

Pranešėjas tikino, kad kuriant parką, atsirastų nemažai palaikančiųjų šią idėją, tam nereikėtų labai didelių investicijų, lėšų būtų galima paieškoti įvairiuose paramos fonduose. Tarybos nariai išklausę pasisakymą pritarė idėjai.

Rajono Garbės piliečių gretos pasipildys dar vienu nominantu

Jau kuris laikas Molėtų savivaldybėje gyvuoja tradicija pagerbti kraštui labiausiai nusipelniusius žmones. Nominantui šis vardas pastaruoju metu suteikiamas kovo 11-ąją. Kad išsiaiškinti, kam atiteks ši nominacija būna skelbiamas kandidatūrų iškėlimo laikas. Šiemet Garbės piliečio nominacijai suteikti buvo pasiūlytos trys kandidatūros: kultūriniam darbui savo gyvenimą pašventęs Kęstutis Kuzmickas,   etnokosmologijos muziejaus įkūrėjas ir jame projektų sumanytojas bei vykdytojas Gunaras Kakaras ir vyresniosios molėtiškių kartos gerai vertinta a.a. gydytoja  Marija Apeikytė.

Garbės piliečio apdovanojimą (po mirties) Marijai Apeikytei nutarta suteikti 2015 m. kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginyje. Garbės pilietės apdovanojimą įteikiant jos artimiausiems giminaičiams.

Planui pritarė

Molėtų rajono savivaldybės taryba patvirtino Molėtų rajono strateginį veiklos planą 2015-2017 metams. Plano tikslai ir uždaviniai: siekti užtikrinti SVP tinkamą funkcionavimą ir įvykdymą pagal LR vietos savivaldos įstatymo reikalavimus.

Molėtų rajono savivaldybėje yra patvirtintas Strateginio planavimo tvarkos aprašas, Molėtų rajono savivaldybės plėtros planas 2011-2017 metams. Strateginis veiklos planas 2014-2016 metams turi būti pakeistas nauju strateginiu veiklos planus 2015-2017 metams. Tai bus atliekama kiekvienais metais.

Plačiau apie tai vasario 24 d. Nr.14 laikraštyje bei www.moletai.lt tinklapyje

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra