Home Aktualijos „Tepadeda man Dievas“

„Tepadeda man Dievas“

0

Ketvirtadienį, po iškilmingos priesaikos, įteikus rajono tarybos nario pažymėjimus, vietos politikams buvo duotas startas pradėti vykdyti rinkiminės kampanijos metu pažadus.

Tikriausiai ne visi rajono bei miesto ir pastebėjo, kad rajono gyvenime praeitas ketvirtadienis balandžio šešioliktoji buvo neeilinė diena. Ir ne todėl, kad nuo ankstaus ryto galima buvo pastebėti daugiau skubančių žmonių su gėlių puokštėmis, bet todėl, kad tądien rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko pirmasis naujai išrinktos rajono tarybos posėdis, iškilmingai prisiekė ne tik rajono tarybos nariai, bet ir pirmą kartą tiesioginiuose rajono rinkimuose rinktas rajono meras.

Į pirmąjį posėdį rinkosi ne tik tarybos nariai, bet ir rajono įstaigų vadovai, LR Seimo nariai Petras Čimbaras ir Valentinas Stundys, kiti svečiai.

Pirmoje posėdžio dalyje, pirmininkaujant Molėtų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 27 pirmininkei Jūratei Vaidachovičienei, supažindinus su priesaikos tekstu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtos tarybos narių priesaikos, kurie padėję raktą ant LR Konstitucijos skaitė priesakuos žodžius užbaigdami sakė: „Tepadeda man Dievas“.

Priėmus priesaiką rajono merui netrūko sveikinimų ir linkėjimų garbingai pateisinti rinkėjų duotą pasitikėjimą. Mero regalijas merui Stasiui Žviniui uždėjo ir, bene, pirmasis pasveikino ilgametis Administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas. Antrą kadenciją pradedantį Stasį Žvinį pasveikino LR Seimo nariai: Petras Čimbaras ir Valentinas Stundys, monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos skyriaus vedėjas Nerijus Čepauskas, įstaigų, įmonių vadovai ir kt.

Slaptu balsavimu buvo išrinkti ir paskirti mero pavaduotojas – Mindaugas Kildišius bei rajono savivaldybės administracijos direktorius – Saulius Jauneika.

Molėtų rajono savivaldybės taryboje, kaip ir anksčiau darbuosis 25 nariai atstovaujantys 6 partijoms: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 12; Lietuvos socialdemokratų partija – 4, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 3, Darbo partija – 3, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 2, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) – 1.

Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys sveikino visus naujos kadencijos tarybos narius, priėmusius iškilmingą priesaiką ir įgijusius įgaliojimus. Meras sakė: „Sveikinu naujai išrinktos tarybos narius, o ypatingai tuos, kurie jais tapo pirmą kartą. Linkiu atsakingai, deramai atstovauti krašto žmonių interesams, būti sąžiningiems, išmintingiems, darbštiems, mokantiems ne tik išsakyti savąją poziciją, bet išgirsti ir kitų nuomonę, mokantiems ne tik laimėti, bet ir pralaimėti“.

Meras atviravo, kad „jausmas po priesaikos davimo ir mero regalijų uždėjimo, mano, kaip mero naujos kadencijos pradžią yra visiškai kitoks, negu, kad buvo prieš pirmąją kadenciją. Jaučiu atsakomybės naštą ir žinau kodėl. Man yra didelė garbė pirmą kartą, po Nepriklausomybės atkūrimo, žmonių, o ne partijų išrinktam merui, atstovauti Jų bei Molėtų krašto interesams, o tuo pačiu yra didelė atsakomybė pateisinti jų lūkesčius, nenuvilti. Esu dėkingas visiems, kurie rinkiminiame šurmulyje palaikė ir rėmė TS –LKD Molėtų skyriaus kandidatus į savivaldybės tarybą bei asmeniškai mane, kaip kandidatą į rajono savivaldybės merus. Dėkoju ir tiems, kurie išreiškė kitokią nuomonę, kritiką. Tai įpareigoja naujai vertinti komandos bei savo veiklą, tobulėti, nesustoti vietoje, ieškoti naujų sprendimų.

Džiaugiuosi ir tuo, kad ketverius metus būdamas mero pozicijoje, turėjau galimybę kartu su Jumis dirbti taip, kad Molėtų kraštas taptų gražesnis, patrauklesnis, kad jame būtų daugiau teisingumo, supratingumo, atjautos žmogui. Kaip ir dauguma iš mūsų, taip ir aš myliu ir gerbiu Molėtus bei jame gyvenančius žmones, noriu, kad būtų išsaugotos krašto praeities ir dabarties vertybės, mūsų gyvenimo būdo savitumas, kultūra, papročiai, tradicijos. O svarbiausia, kad čia gyvenantys žmonės būtų laimingi ir saugūs, kad jiems čia būtų gera gyventi.

Būti meru niekada nebuvo mano siekiamybė. Mero pozicija man yra tarsi suteikta galimybė kartu su Jumis, su krašto žmonėmis daryti mums visiems reikšmingus ir reikalingus darbus. Esu ir išliksiu realistu. Visada sakiau, kad gyvenimas yra norų ir galimybių balansas, todėl niekada nežadėjau ir nežadėsiu žmonėms to, ko negalėsiu įvykdyti. Toliau tęsiu moralią politiką, kuri įmanoma tik skatinant bendruomeniškumą, įtraukiant gyventojus į valdymą, puoselėjant žmogiškąsias vertybes. Buvau ir įsipareigoju būti kuo arčiau žmonių, kad žinočiau jų problemas, kad pamatyčiau savo akimis, kaip jie gyvena, kad galėčiau Jiems patarti ir padėti. Esu sukaupęs daug patirčių įvairiose srityse, tarp jų ir savivaldos srityje, ir manau, kad galiu, turiu kompetencijų ir gebėjimų telkti krašto žmones ir kviesti juos, surėmus pečius, toliau tęsti pradėtus ir kartu pradėti naujus darbus“, – savo kalboje sakė rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys.

Meras dėkojo rinkimų komisijos pirmininkei, įteikdamas gėlių puokštę,   ir visai komisijai – už sklandžios rinkiminės kampanijos ir rinkimų organizavimą. Labai nuoširdžiai, net su ašaromis akyse, S.Žvinys padėkojo savo žmonai Romualdai.

Pirmojo posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti 4 klausimai. Pirmuoju sprendimu, rajono Administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, pasibaigus jo įgaliojimų laikui, buvo atleistas iš užimamų pareigų. Kitu sprendimu Juozas Kerpė, pasibaigus jos įgaliojimų laikui, buvo atleistas iš Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Po to patvirtintas sprendimas dėl Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus skyrimo balsų skaičiavimo komisijos sudarymo bei komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, mero pavaduotojas skiriamas mero teikimu slapto balsavimo būdu. Meras S.Žvinys pasiūlė tarybos nario Mindaugo Kildišiaus kandidatūrą. Po balsavimo paskelbta, kad „už“ balsavo 14, ,,prieš“ – 8, „susilaikė“ – 2. Balsų dauguma M.Kildišius paskirtas mero pavaduotoju.

Į Administracijos direktoriaus pareigybę pasiūlyta tarybos nario Sauliaus Jauneikos kandidatūra. Po slapto balsavimo („už“ – 16, „prieš“ – 7, „susilaikė“ – 1) naujoji taryba priėmė sprendimą paskirti Saulių Jauneiką Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Tos pačios dienos vakare visi norintieji dalyvavo Molėtų Šv.Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Šv.Mišiose, kurias aukojo Molėtų dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas. Už rajono politikus, naujai paskirtą valdžią buvo melstasi bene pirmą kartą, tačiau tikimasi, kad tokia tradicija prigis ir taps tradicine.

Jonas Bareikis

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra