Home Aktualijos Utenos regiono plėtros taryba posėdžiavo Dubingiuose

Utenos regiono plėtros taryba posėdžiavo Dubingiuose

0

Rugsėjo 15 d. Asvejos regioninio parko direkcijoje, Dubingiuose (Molėtų r.), posėdžiavo Utenos regiono plėtros taryba: išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotojas, svarstyti Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano atnaujinimo, regiono projektų sąrašų tikslinimo ir kiti klausimai.

Į posėdį atvyko visi Tarybos nariai bei svečiai iš Marijampolės apskrities: Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas, Valdas Tumelis, LRV skirtas atstovas ir Evaldas Ulevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas.

Posėdyje su Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planu, atliekų tvarkymo prognozėmissupažindino ir apie Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kalbėjo UAB „Hidroterra“ direktoriaus pavaduotojas Jurijus Valiūnas. Vietos veiklos grupių (VVG) rengiamas strategijas pristatė: Zarasų – Visagino regiono VVG pirmininkas  Arvydas Veikšra ir Utenos regiono VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė.

Atsižvelgiant į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano rengimo darbo grupės siūlymus, pritarti patikslintai Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. plano daliai „Strategija“ kvietė ir apie pasikeitimus „Strategijoje“ kalbėjo Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus vedėjas.

Plačiau apie tai skaitykite Nr.70 rugsėjo 18 d. laikraštyje.

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra