Home Aktualijos Vietos bendruomenių metams einant į pabaigą…

Vietos bendruomenių metams einant į pabaigą…

0

Akivaizdu, jog stipri ir veikli bendruomenė yra didelis postūmis vietos ekonominei, socialinei, kultūrinei plėtrai, pilietiškumo ugdymui. Iniciatyvūs Balninkų bendruomenės žmonės, suvokdami bendruomeninio judėjimo svarbą, per projektines veiklas buria savo krašto žmones ir aktyvina juos bendriems darbams. 2016-ieji, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Vietos bendruomenių metais, skatina ieškoti naujų galimybių ir formų bendruomeniškumui, pilietiškumui išreikšti. Todėl šiais metais VO „Balninkų bendruomenės centras“ vykdo projektą „Būkime kartu, puoselėdami kultūrines etnines tradicijas“, kurį remia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (5040 Eurų) bei Molėtų rajono savivaldybė (590 Eurų). Projekto tikslas – sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Balninkų krašto žmonėms aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, puoselėjant ir populiarinant vietos kultūrines etnines tradicijas. Projekto metu dalyviai susipažįsta su krašto etnokultūriniu paveldu, pina juostas, mokosi tautinių šokių, o įsigyti šeši aukštaitiški tautiniai kostiumai, akordeonas, sintezatorius suteikia galimybę pagerinti kultūrinių renginių kokybę.

Bendruomenių projektai dar vykdomi, bet jau apibendrinami ir Vietos bendruomenių metų rezultatai. Rugsėjo 30 d. Balninkų seniūnijos seniūnė Virginija Pusvaškienė ir VšĮ Universalaus daugiafunkcio centro „Kaimynystės namai“ vadovė Vilija Budrionienė dalyvavo Marijampolėje vykusiame renginyje „Kartu mes – Lietuva!“.

Plačiau apie tai Nr.75 spalio 7 d. laikraštyje

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra