Home Aktualijos Žmonės linkę dalintis gerumu

Žmonės linkę dalintis gerumu

0

Išgirdę pasakymą „daugiavaikė šeima“ suvokiame, kad ši šeima augina tris ir daugiau vaikų. Jie dažnai gyvena lyg vaikų darželyje…

Molėtų rajone taip pat yra ne viena daugiavaikė šeima. Ne paslaptis, kad būtent tokioms šeimoms yra reikalinga bet kokia pagalba: tiek moralinė, tiek materialinė.

Gražu, kad dar ant praėjusių metų slenksčio – mero padėkos vakaro dalyviai buvo kviečiami aukoti Suginčių seniūnijoje gyvenančiai ir aštuonis vaikus auginančiai Astos ir Ovaldo Gančerovų šeimynai.

Sausio 6 dieną, kada minimi ir Trys karaliai, meras Stasys Žvinys pakvietė žurnalistus, Molėtų Socialinės paramos skyriaus vedėją Genovaitę Gribauskienę, Molėtų Paramos centro socialinę darbuotoją Gražiną Vaškelienę, Suginčių seniūnę Nijolę Jauneikienę bei Ovaldą Gančerovą, kad įteiktų žmonių suaukotus pinigus.

Meras S.Žvinys pasakojo, kad vizitų po seniūnijas metu, pagal Suginčių seniūnės Nijolės Jauneikienės rekomendacijas aplankė Astos ir Ovaldo Gančerovo šeimą. Pamatė jų gyvenimo sąlygas, sužinojo, kad yra daugiavaikė šeima ir deda dideles pastangas pagerinti gyvenimo sąlygas. „Šeimos galva dirba ir stengiasi. Savo jėgomis remontuoja gyvenamą namą. Supratome, kad reikalinga pagalba. Buvo nuspręsta per padėkos vakarą kreiptis į susirinkusiuosius prašant pagalbos šiai šeimai. Esame dėkingi tiems geradariams, kad bent vienai šeimai galime padėti. Per vakarą buvo paaukota 3465 litai. Tai pati didžiausia suma per ketverius metus. Matome, kad žmonės moka ir yra linkę dalintis“, – kalbėjo meras.

Šie pinigai nebuvo įteikti tiesiai Ovaldui, o perduoti seniūnei, kad neatsirastų pagundų jų panaudoti ne pagal paskirtį. Tiek seniūnė, tiek socialinė darbuotoja pasirūpins, kad šie pinigai būtų išleisti teisingai, kad būtų nupirktos medžiagos stogui pakeisti.

Seniūnė Nijolė Jauneikienė padėkojo rajono merui už parodytą iniciatyvą, už akcijos iniciavimą. ji patikino, kad šeima supras šį indėlį į jų buities sąlygų gerinimą. Ovaldas Gančerovas taip pat nuoširdžiai dėkojo merui, bei visiems geradariams už jų šeimai parodytą gerumą.

Nuoširdus ačiū socialiniam skyriui, seniūnei ir visiems geradariams, parėmusiems šią šeimą. Nuoširdžiai ačiū žmonėms, kurie pasidalino gerumu, – sakė S.Žvinys.

Jurgita Stalauskienė

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra