Tag Archives: Savivaldybė

Mažosios Velykėlės- džiaugsmas vaikams

Balninkuose

„Vaikų Velykėlių 2015“ konkurso organizatoriai šiemet vėl kvietė bendruomenių, seniūnijų, mokyklų ir darželių vadovus, aktyvius visuomenės veikėjus ir organizatorius savame mieste, miesteliuose, bendruomenėse, seniūnijose, mokyklose, darželiuose ir kt. organizuoti jau tradicija tapusį „Vaikų Velykėlių“ konkursą. Tai konkursas, puoselėjantis senas lietuviškas tradicijas, ugdantis tautišką vaikų mąstyseną ir bendrumo dvasia sujungiantis šeimas, todėl buvo kviečiama švęsti „Vaikų Velykėles 2015“ – šventę pirmiausia ...

Skaityti plačiau »

Prašymas mąstyti jautriau

Alantos kapines

Laiškų knyga Neseniai „Molėtų žinių“ redakcija gavo atvirą laišką, adresuotą rajono merui. „Atviras laiškas Molėtų r. Merui gerb. p. Stasiui Žviniui DĖL ALANTOS KAPINIŲ TVARKYMO Alantos kraštiečiai, kurių tėvai, seneliai, proseneliai, giminės ilsisi Alantos kapinėse, reikalauja: – kad Alantos kapinės daugiau nebūtų tvarkomos laisvamaniškai, o pagal pateiktą projektą, kuris atitiktų kraštotvarkos reikalavimus, būtų suderintas su reikiamomis institucijomis ir apsvarstytas bendruomenėje. ...

Skaityti plačiau »

Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti

Pinigai eurai

Molėtų savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Molėtų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 metams 6 programos „Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa“ 2 tikslo 1 uždavinio 2 priemonę „Finansuoti rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektus“ finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos ...

Skaityti plačiau »

Rajono taryba savo kadenciją baigė     

Taryba

Praeitas ketvirtadienis daugeliui molėtiškių buvo eilinė diena – kas skubėjo į darbą, kas – kitų kasdieninių rūpesčių genami ir tikriausiai nė neprisiminė, kad 2011-2015 metų kadencijos savivaldybių taryba rinkosi į paskutinį rajono tarybos posėdį. Kai kuriems tarybos nariams tai buvo paskutinis posėdis, nes rinkėjai pasitikėjimo nepratęsė. Atlikęs tarybos posėdžio pradžiai reikalingas procedūras, rajono meras Stasys Žvinys savo ir tarybos vardu ...

Skaityti plačiau »

Veiksmo diena „Ateiki ir keiski Molėtus“

Jaunimas

Labai dažnai iš įvairių tribūnų įvairaus rango politikai kartoja, kad ateitis priklauso jaunimui, tačiau realiai nedaug kas padaryta, kad šis kartojimas  būtų įgyvendinamas. Senieji politikai nenoromis užleidžia savo pozicijas. Gražią ir sveikintiną tradicija jau kuris laikas tęsiama Molėtų savivaldybėje. Savivaldos „pozicijos“ vienai dienai atiduodamos į jaunimo – moksleivių rankas vykdant Veiksmo diena. Veiksmo dienų rezultatas Molėtuose – jaunimo iniciatyva įkurta ...

Skaityti plačiau »

Vaizdo konferencijoje

Konferencija

Vasario 5 dieną 15 valandą Molėtų savivaldybės posėdžių salėje vyko susitikimas – vaizdo konferencija su miesto ir rajono gyventojais, kurios metu ir buvo pateikti atsakymai į gyventojų užduotus klausimus. Susitikime dalyvavo savivaldybės administracijos, administracijos padalinių, savivaldybės valdomų bendrovių bei kitų rajone veikiančių įstaigų vadovai ar jų įgalioti specialistai. Kaip sakė meras Stasys Žvinys, tradiciniu bandomas daryti susitikimas turėtų tapti bemaž ...

Skaityti plačiau »

Tarybos sprendimai

Tarybos posėdis Molėtai

Gruodžio 18 dieną vyko paskutinis šiais metais rajono tarybos posėdis, kurio metu tarybos nariai balsavimu priėmė sprendimus darbotvakėje nagrinėjatiems klausimams. Paskutinis biudžeto litais tikslinimas Molėtų rajono savivaldybės taryba sutiko pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą sprendimu ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“. Balsavimu buvo pritarta sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 0,1 tūkstančio litų, ...

Skaityti plačiau »