Home Aktualijos Ar Norvegijoje atima vaikus…

Ar Norvegijoje atima vaikus…

0

Dabar visos žiniasklaidos priemonės skelbia apie Norvegijoje gyvenančių lietuvių paimtus vaikus. Tiek laikraščiai, tiek interneto portalai, tiek televizijos sprendžia ar tai yra teisinga, ar laikomasi įstatymų…

Viename dienraštyje rašoma: „Ypač blogai yra gerti alkoholį šalia vaikų. Lietuviai ir kiti imigrantai iš Rytų Europos dažnai suklumpa ties šiuo momentu. Norvegai alkoholio šalia vaikų ir apskritai viešose vietose nevartoja.

Norvegijos įstatymai leidžia iš tėvų paimti vaikus ir tuo atveju, kai nei tėvai, nei vaikai nėra šios šalies piliečiai. Vaikų teisės čia aukščiau visko, ir kultūriniai skirtumai norvegams – ne argumentas. Teoriškai, vaikas čia gali būti paimtas net iš turistų, jeigu jie muziejuje jį ims mušti ir bus iškviesta policija.

Sugalvoję išvažiuoti atgal į tėvynę užsienio piliečiai, iš kurių paimti vaikai, vaikų neatgaus, kol nebus išspręstos problemos arba kol Norvegijos teismas neišnagrinės jų bylos ir nenuspręs jų naudai.

Visa tai skamba gana šiurpiai, bet vertėja tikina, kad Norvegijos valstybės požiūris į vaikus yra kone tobulas. Vaikų teisių gynėjai daug nuveikia, kad padėtų vaikams ir suaugusiesiems, kurie yra net ne jų šalies piliečiai.

Vaikai Norvegijoje atimami toli gražu ne vien iš rytų europiečių – problemų turi ir pačių norvegų šeimos. Tačiau bendras požiūris į vaikus čia gerokai skiriasi nuo lietuvių, rusų ar estų požiūrio.

Net ir laikinai atvykus į svečią šalį, tenorint užsidirbti ir ketinant vėliau vėl sugrįžti į savo kultūrą ir papročius, būtina paisyti šalyje, į kurią atvažiavai, galiojančių taisyklių ir papročių. Todėl važiuojant į Norvegiją būtina žinoti, koks jų požiūris ir į vaikus“.

Mes pakalbinome Norvegijoje gyvenančią molėtiškių Dainos ir Vyganto Nareikų šeimą. Jie, su dviem nepilnamečiais vaikais, jau keletą metų gyvena šiaurės Norvegijoje Narvike.

Plačiau apie tai skaitykite vasario 20 d. Nr.13 laikraštyje

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra