Home Aktualijos Balninkų seniūnijoje

Balninkų seniūnijoje

0

Kovo 11-osios šventė Balninkų seniūnijos salėje prasidėjo Lietuvos himno giedojimu. Šia proga savo pasaką – muzikinę kompoziciją apie kareivius dovanojo Kauno folkloro ansamblis „Alda“, vadovės Giedrė Ramunė Pečiulienė ir Ramunė Baniulienė. Gausiai susirinkę balninkiečiai aplodismentais ir ovacijomis dėkojo kolektyvo nariams už profesionalų pasirodymą ir jaukią popietę.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Dapkūniškių bendruomenės namuose vyko kovo 10 d. Koncertą atvežė VŠĮ Balninkų universlaus daugiafunkcio centro “Kaimynystės namai” bendruomenė. Tai literatūrinė kompozicija, skirta išeivijos poetui Kaziui Bradūnui, minint 100-ąsias gimimo metines. Skambėjo Balninkų mišraus vokalinio ansamblio dainos ir tautinių šokių kolektyvo šokiai.

Gausiai susirinkę dapkūniškiečiai renginio pradžioje sugiedojo himną.

Bendruomenės centro pirmininkė M.Ažubalienė įteikė VšĮ UDC “Kaimynystės namai” direktorei padėką už gražų suorganizuotą koncertą, skirtą Kovo 11-ąjai.

Literatūrinę – muzikinę kompoziciją balninkiečiai kovo 10 dienos vakare parodė ir Girsteitiškio bendruomenei.

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra