Home Aktualijos Gimnazijos mokytojai tobulino kvalifikaciją

Gimnazijos mokytojai tobulino kvalifikaciją

0

Birželio 18-19 dienomis grupė Molėtų gimnazijos mokytojų dalyvavo edukacinėje programoje „Inovatyvių ugdymo metodų naudojimas įvairiose mokymo(si) aplinkose“, kuri vyko Klaipėdos „Ąžuolyno” gimnazijoje. Klaipėdiškių mokytojų komanda supažindino su savo gimnazijos, gavusios Geros mokyklos įvertinimą, patirtimi, integruotu ir diferencijuotu mokymu ugdymo procese, ugdymo(si) aplinkų kūrimu, aptarė Geros mokyklos sampratą ir jos realizavimo galimybes. Abiejų gimnazijų mokytojai pasidalino darbo patirtimi, praktiškai išbandė inovatyvius mokymo metodus, kuriuos galės taikyti ugdymo procese, tobulino mokymo(si) proceso valdymo, turinio planavimo ir tobulinimo, reflektavimo bei mokymosi mokytis kompetencijas. Vėliau „Ąžuolyno” gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Vilija Šileikienė ir gidas supažindino su uostamiesčiu: papasakojo miesto istoriją nuo jo įsikūrimo, parodė tik Klaipėdos kraštui būdingų pastatų, mažosios architektūros statinių, jachtų prieplauką. Kitą edukacinės programos dieną molėtiškiai lankėsi Palangoje – grožėjosi Botanikos parku, Tiškevičių rūmais, atnaujinta Gintaro muziejaus ekspozicija.

Jolanta Liubeckaitė

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra