-3.3 C
Molėtai
Penktadienis, 21 sausio, 2022

Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Molėtų savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Molėtų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 metams 6 programos „Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa“ 2 tikslo 1 uždavinio 2 priemonę „Finansuoti rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektus“ finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 6 d. įsakymu bei atsižvelgdamas į Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisijos, sudarytos Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 20 d. įsakymu, rekomendacijas (Molėtų rajono savivaldybės ekspertų komisijos nevyriausybinių organizacijų paraiškoms vertinti 2015 m. kovo 24 d. posėdžio protokolas Nr.V2-1), pasirašė įsakymą, kuriuo paskirstė lėšas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti (iš viso 43000 Eur):

Molėtų krepšinio sporto klubo „Ežerūnas“ projektui „Molėtų krepšinis” – 10500 Eur.;

Visuomeninės organizacijos „Legendos“ projektui „Tarptautinis tapybos pleneras „Molėtai įkvepia dailininkus“ – 500 Eur.;

„Skorpiono“ automobilių sporto klubo projektui „Dalyvavimas Lietuvos Respublikos bei Baltijos šalių automobilių kroso čempionatų varžybose“ – 1000 Eur.;

Molėtų rajono tautodailininkų draugijos projektui „Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla” – 400 Eur.

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projektams: „XVIII tarptautinis tradicinės keramikos seminaras „Žydėjimas” – 500 Eur; „Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ rekonstruoto bendruomenės pastato draudimas“ – 310 Eur.

„SK Molėtai“ projektams: „Rankinio jaunimo vystymo programa” – 2000 Eur;  „Futbolo vystymo programa“ – 300 Eur;  „Tarptautinis turnyras Molėtų taurei laimėti „Molėtai 2015“ – 200 Eur.

Kuolakasių kaimo bendruomenės projektams: „Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje“ pastato ir turto draudimas“ – 118 Eur;, Kuolakasių kaimo bendruomenės veiklų ir gyvenimo kokybės gerinimas“ – 300 Eur. ;

Žiūrų kaimo bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ projektui „Per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas“ – 115 Eur. ;

Verbiškių bendruomenės centro projektams: „Viešosios erdvės, esančios prie futbolo stadiono, sutvarkymas“ – 300 Eur;,  „Turto draudimas“ – 79 Eur.;

Kijėlių kaimo bendruomenės projektui „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ – 300 Eur.;

Bekupės bendruomenės centro projektams: „Bendruomenės centras – kaimo veiklos centras“ –100 Eur;, „Mūsų kaime gyventi gera“ – 200 Eur.;

Balninkų bendruomenės centro projektams: „Atrask save“ – 300 Eur.;

„Turto, įgyto per infrastruktūrinius projektus, draudimas“ – 58 Eur..

Joniškio bendruomenės centro projektams: „Joniškio miestelio šventiniai renginiai, skatinantys gyventojų pritraukimą į visuomeninę veiklą“ – 200 Eur;  „Per sportą į bendruomeniškumą“ – 100 Eur.;

Inturkės bendruomenės centro projektui „Mus jungia džiaugsmas kurti“ – 300 Eur.;

Girsteitiškio bendruomenės centro projektams: „Veiklos sąlygų pagerinimas Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ – 250 Eur;  „Projekto „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ įgyto turto draudimas“ – 95 Eur.;

Mindūnų bendruomenės centro projektams: „Mindūnų BC kultūros ir meno renginių pynė“ – 300 Eur;  „Ilgalaikio turto draudimas“ – 57 Eur.;

Ambraziškių bendruomenės centro projektui „Trūksta tik smulkmenų“ – 150 Eur. ;

Videniškių bendruomenės centro projektui „Videniškių kaimo civilinių kapinių infrastruktūros sutvarkymas LEADER-10-MOLĖTAI-01-002. IV Naujos įrangos draudimas“ – 58 Eur.;

Žalvarių bendruomenės centro projektui „Buvusio Žalvarių mokyklos pastato dalies paprastasis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (draudimo išlaidų kompensavimas)“ – 235 Eur.;

VO Skudutiškio bendruomenės centro projektui „Skudutiškio krašto etnografinis savitumas“ – 300 Eur.;

Dapkūniškių bendruomenės centro projektui „Dapkūniškių bendruomenės gerovės stiprinimas“ – 300 Eur. ;

VO „Sidabrinių bendruomenės centras“ projekto „Buvusio Sidabrinių mokyklos pastato paprastasis remontas ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams LEADER-11- MOLĖTAI-02-001 II įsigytos įrangos ir pastato draudimas“ – 97 Eur.;

Alantos bendruomenės centro projektui „Alantos krašto šeimų šventė“ – 300 Eur.;

Arnionių bendruomenės projektui „Žaliuzių įsigijimas Arnionių bendruomenės patalpoms“ – 300 Eur.;

VO „Naujasodžio bendruomenė“ projektams: „Restauruoto pastato ir jame esančio turto draudimas“ – 202 Eur; „Puoselėkime tradicines šventes“ – 300 Eur. ;

Levaniškių bendruomenės centro projektui „Bendruomenei skirtos infrastruktūros gerinimas“ – 250 Eur.;

VO „Suginčių bendruomenės centras“ projektui „Kaimo šventės suburia, vienija, džiugina“ – 300 Eur.;

VO „Giedraičių bendruomenės centras“ projektui „Giedraičių miestelio gimtadienis, rudens gėrybių šventė Molėtuose“ – 300 Eur.;

VO „Bijutiškio bendruomenės centro projektui „Tradicinė kaimo šventė „Čia gimėm, čia augo, čia žemė šventa“ – 280 Eur.

Klubo „KOPS“ projektui „Ežerų šventė „Mindūnai 2015“ – 300 Eur.

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ projektui „Parama kaimo plėtrai 2014-2020 m.“ – 881 Eur.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos projektui „Respublikinis kaimo bendruomenių sąskrydis“ – 800 Eur.

Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubo „OK Klajūnas“ projektui „Orientavimosi sporto varžybos „Molėtų taurė – 2015“ – 1000 Eur.

Molėtų baikerių klubo „Molmoto“ projektui „Motociklui – 130 metų“– 500 Eur.

Sporto klubo „Igoramas“ projektams: „Bushido ir kultūrizmo populiarinimas Molėtų rajone” – 300 Eur; „MMA, jiujitsu ir grappling praktinis seminaras“ – 300 Eur.

Domino šokių studijos projektui „Tarptautinės-respublikinės sportinių šokių reitingo varžybos DOMINO TAURĖ-2015“ – 1000 Eur.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ projektui „Socialinių paslaugų teikimas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ nariams“ – 300 Eur.

Molėtų gausių šeimų bendrijos „Šeimynėlė“ projektui „Baltijos šalių gausių šeimų sąskrydis“ – 500 Eur.

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos projektui „Transporto paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems“ – 8000 Eur.

Baltadvario pilies atkūrimo fondo projektui „Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena – Vienuolyno amatų centro atidarymas“ – 500 Eur.

„Meninio ugdymo asociacijos „Meno sodas“ projektui „Respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių muzikos instrumentų ansamblių festivalis „Vasaros aidai-2015“ – 500 Eur.

Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubo „Mes-gimnazistai“ projektui „Šypsokitės! Jus fotografuoja Molėtų jaunimas (tęstinis)“ – 500 Eur.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Molėtų skyriaus projektui „Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ – 250 Eur.

Klubo „Jaunimo brizas“ projektams: „Klubo „Jaunimo brizas“ vandens pramogų komplekto draudimas“ – 65 Eur; „Jaunimo laisvalaikio praleidimo formų įvairinimas“ – 150 Eur.

Moterų klubo „Judra“ projektui „Meno versmė – gyvenimui ir sveikatai“ – 300 Eur.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro projektui „Socialinių paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems ir jų šeimos nariams, kitiems gyventojams“ – 800 Eur.

Asociacijos Žaliųjų klubas „Gojus“ projektui „XIX pirmosios pavasario žalumos šventė „Jorė 2015“ – 500 Eur.

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro projektui „Muzika ir daina su visais dalinuos“ – 500 Eur.

Molėtų policijos asociacijos projektui „Visuomenė ir policija“ – 300 Eur.

Molėtų rajono bitininkų draugijos projektui „Išvyka -50 narių – į LBS respublikinę šventę Lazdijuose“ – 300 Eur.

Molėtų miesto bendruomenės projektui „Kurkim, bendraukim ir dirbkim kartu“ – 300 Eur.

Molėtų krašto verslininkų asociacijos projektui „Kurkime verslą Molėtų krašte“ – 300 Eur.

Molėtų ugniagesių klubo projektui „Ugniagesių globėjo Šventojo Florijono dienos paminėjimas, skirtas „Aluntos savanorių gaisrininkų draugijos įkūrimo 90-osioms metinėms pažymėti“ – 300 Eur.

Molėtų rajono literatų brolijos projektui „Kūrybinio jaunimo sambūris” skirta 500 Eur.

Molėtų rajono plėtros sąjūdžio projektams: „Jaunimo lyderių ugdymas Molėtų rajone” – 500 Eur; „Savanorystės skatinimas Molėtų rajone“ – 300 Eur.

Paruošta pagal savivaldybės tinklapio informaciją

spot_img

Žiemos šaltukas – nė motais: sėklų prekyba jau įsibėgėja

Prekybininkai pastebi, kad šiemet žmonės kaip niekad anksti suskubo pirkti sėklas. Daržovių, gėlių ir net vejos sėklų paklausa yra pastebimai didesnė nei pernai. „Nors pavasaris dar ir toli, tačiau pirkėjų susidomėjimas sėklomis ir kitomis sodo...

Dieną eismo sąlygas sunkins plikledis, snygis, pustymas

Aktyvus ciklonas atneš daug sniego, stiprins vėją ir kels pūgas, vėliau šals. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais pasnigs. Daugelyje rajonų plikledis, pustys, vietomis kils pūga. Šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s, vakariniame...

Horoskopai sausio 21 dienai

AVINASBūsite kupinas energijos ir optimizmo, tad tiesiog privalote šturmuoti kliūtis, nors iš pradžių ir gali pasirodyti nedrąsu. Tik nepersistenkite bandydamas atkreipti į save dėmesį. JAUTISNors ir labai pamažu, bet baigiate išsikapanoti iš krizės. Stenkitės elgtis...

Trečiadienį eismo įvykyje žuvo dviračiu važiavęs vyras

Sausio 19 dieną, trečiadienį, užregistruoti, pirminiais duomenimis, 34 eismo įvykiai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės – 2 (Mažeikiuose ir Vilniuje). Atvejų, kai transporto priemonės susidūrė su gyvūnais, – 11 (Klaipėdoje ir Anykščių, Ignalinos, Jurbarko, Klaipėdos,...

Produktus be glitimo ir laktozės renkasi vis daugiau žmonių: ką svarbu žinoti?

Glitimo ar laktozės netoleravimas – sveikatos sutrikimas, dėl kurio kasdienį mitybos racioną tenka gerokai pasiaurinti. Tiesa, šiandien tokį maitinimąsi renkasi ne tik tie, kuriuos šis negalavimas vargina bet ir tie, kurie mėgsta eksperimentuoti ar...

Šiandien daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas, kai kur galima lijundra

Aktyvus ciklonas lems vėjuotus orus. Šiandien daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas, kai kur galima lijundra. Plikledis. Daug kur pustys, vietomis kils pūga. Vėjas pietvakarių, šalies vakaruose pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur...

Horoskopai sausio 20 dienai

AVINASJūsų sveikata šiandien gali būti nekokia. Jei norite kuo greičiau atgauti jėgas ir pasitikėjimą savimi, visų pirma turite nustoti jaudintis. Visa kam turėkite kantrybės ir saiko. JAUTISJums kelia susirūpinimą perdėm malonus kolega. Ar ne per...

V. Kurpienė nurodė tris svarbius dalykus, padedančius sustiprinti imunitetą

Atsparumas ligoms ir gera savijauta – ne vienos dienos uždavinys. Įdėjus šiek tiek pastangų ir pasinaudojus keliais patarimais galima pasiekti puikių rezultatų. Dietistė Vaida Kurpienė atskleidžia, kas šaltuoju metų laiku padeda sustiprinti imunitetą ir...

Po trumpo atokvėpio vėl stiprės pietvakarių vėjas

Po trumpo atokvėpio vėl stiprės pietvakarių vėjas. Šiandien daugelyje rajonų krituliai, daugiausia sniegas, šlapdriba. Vietomis silpna lijundra, plikledis. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2, vakariniame...

Horoskopai sausio 16 dienai

AVINASSkubėti nereikia, bet neryžtingumas taip pat gali brangiai kainuoti. Ieškokite aukso vidurio. Jeigu norite įtikinti kolegas, turite itin tiksliai formuluoti savo mintis diskusijos metu. JAUTISNaujas laisvalaikio praleidimo būdas suteiks jums progą, kurios metu išaiškės, kokie...

Netrukus automobilį rinksimės lyg išmanųjį telefoną – pagal programinę įrangą

Dauguma prieš tris dešimtmečius sukurtų filmų apie ateitį prognozavo, jog mūsų laikų automobiliai ratus išmainys į reaktyvinius variklius ir gebės skraidyti gatvėmis. Deja, šiems spėjimams taip ir nebuvo lemta išsipildyti, o transporto priemonių evoliucija...

L. Rimgailė dalijasi gardžiu duonos apkepo receptu savaitgalio pusryčiams

Pusryčiai – itin svarbus dienos ritualas, todėl artėjant savaitgaliui dažnas pradeda planuoti, kaip jų metu nustebinti save ir savo artimuosius. Tiesa, Liucina Rimgailė tingiais savaitgalio rytais nemėgsta ilgai vargti virtuvėje. Todėl žinoma moteris dalijasi...

Morkos – ne tik sriuboms ar troškiniams: pasigaminkite kvapnų pyragą su kokosų miltais

Morkos – nebrangi daržovė, kurią prekybos centruose galima rasti ištisus metus. Anot mažmeninės prekybos tinklo „Rimi“ vaisių ir daržovių pirkimų direktorės Olgos Suchočevos, kokybiškų morkų Lietuvoje netrūksta ir šviežiomis, vietoje užaugintomis daržovėmis galima mėgautis...

Horoskopai sausio 15 dienai

AVINASŠirdis šiek tiek virpa prieš svarbų ir atsakingą žingsnį, bet neturėtumėt to gėdytis. Šiam svarbiam momentui pakankamai ilgai ruošėtės, ir nors šauti šampaną dar per anksti, pagrįstai galite tikėtis sėkmės. JAUTISNet ir patys didieji teisuoliai...
spot_img
spot_img