8.5 C
Molėtai
Sekmadienis, 17 spalio, 2021

Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Molėtų savivaldybės administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Molėtų rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 metams 6 programos „Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa“ 2 tikslo 1 uždavinio 2 priemonę „Finansuoti rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektus“ finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 6 d. įsakymu bei atsižvelgdamas į Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisijos, sudarytos Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 20 d. įsakymu, rekomendacijas (Molėtų rajono savivaldybės ekspertų komisijos nevyriausybinių organizacijų paraiškoms vertinti 2015 m. kovo 24 d. posėdžio protokolas Nr.V2-1), pasirašė įsakymą, kuriuo paskirstė lėšas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti (iš viso 43000 Eur):

Molėtų krepšinio sporto klubo „Ežerūnas“ projektui „Molėtų krepšinis” – 10500 Eur.;

Visuomeninės organizacijos „Legendos“ projektui „Tarptautinis tapybos pleneras „Molėtai įkvepia dailininkus“ – 500 Eur.;

„Skorpiono“ automobilių sporto klubo projektui „Dalyvavimas Lietuvos Respublikos bei Baltijos šalių automobilių kroso čempionatų varžybose“ – 1000 Eur.;

Molėtų rajono tautodailininkų draugijos projektui „Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla” – 400 Eur.

Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projektams: „XVIII tarptautinis tradicinės keramikos seminaras „Žydėjimas” – 500 Eur; „Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ rekonstruoto bendruomenės pastato draudimas“ – 310 Eur.

„SK Molėtai“ projektams: „Rankinio jaunimo vystymo programa” – 2000 Eur;  „Futbolo vystymo programa“ – 300 Eur;  „Tarptautinis turnyras Molėtų taurei laimėti „Molėtai 2015“ – 200 Eur.

Kuolakasių kaimo bendruomenės projektams: „Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje“ pastato ir turto draudimas“ – 118 Eur;, Kuolakasių kaimo bendruomenės veiklų ir gyvenimo kokybės gerinimas“ – 300 Eur. ;

Žiūrų kaimo bendruomenės „Žiūrai ir kaimynai“ projektui „Per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas“ – 115 Eur. ;

Verbiškių bendruomenės centro projektams: „Viešosios erdvės, esančios prie futbolo stadiono, sutvarkymas“ – 300 Eur;,  „Turto draudimas“ – 79 Eur.;

Kijėlių kaimo bendruomenės projektui „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ – 300 Eur.;

Bekupės bendruomenės centro projektams: „Bendruomenės centras – kaimo veiklos centras“ –100 Eur;, „Mūsų kaime gyventi gera“ – 200 Eur.;

Balninkų bendruomenės centro projektams: „Atrask save“ – 300 Eur.;

„Turto, įgyto per infrastruktūrinius projektus, draudimas“ – 58 Eur..

Joniškio bendruomenės centro projektams: „Joniškio miestelio šventiniai renginiai, skatinantys gyventojų pritraukimą į visuomeninę veiklą“ – 200 Eur;  „Per sportą į bendruomeniškumą“ – 100 Eur.;

Inturkės bendruomenės centro projektui „Mus jungia džiaugsmas kurti“ – 300 Eur.;

Girsteitiškio bendruomenės centro projektams: „Veiklos sąlygų pagerinimas Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ – 250 Eur;  „Projekto „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“ įgyto turto draudimas“ – 95 Eur.;

Mindūnų bendruomenės centro projektams: „Mindūnų BC kultūros ir meno renginių pynė“ – 300 Eur;  „Ilgalaikio turto draudimas“ – 57 Eur.;

Ambraziškių bendruomenės centro projektui „Trūksta tik smulkmenų“ – 150 Eur. ;

Videniškių bendruomenės centro projektui „Videniškių kaimo civilinių kapinių infrastruktūros sutvarkymas LEADER-10-MOLĖTAI-01-002. IV Naujos įrangos draudimas“ – 58 Eur.;

Žalvarių bendruomenės centro projektui „Buvusio Žalvarių mokyklos pastato dalies paprastasis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (draudimo išlaidų kompensavimas)“ – 235 Eur.;

VO Skudutiškio bendruomenės centro projektui „Skudutiškio krašto etnografinis savitumas“ – 300 Eur.;

Dapkūniškių bendruomenės centro projektui „Dapkūniškių bendruomenės gerovės stiprinimas“ – 300 Eur. ;

VO „Sidabrinių bendruomenės centras“ projekto „Buvusio Sidabrinių mokyklos pastato paprastasis remontas ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams LEADER-11- MOLĖTAI-02-001 II įsigytos įrangos ir pastato draudimas“ – 97 Eur.;

Alantos bendruomenės centro projektui „Alantos krašto šeimų šventė“ – 300 Eur.;

Arnionių bendruomenės projektui „Žaliuzių įsigijimas Arnionių bendruomenės patalpoms“ – 300 Eur.;

VO „Naujasodžio bendruomenė“ projektams: „Restauruoto pastato ir jame esančio turto draudimas“ – 202 Eur; „Puoselėkime tradicines šventes“ – 300 Eur. ;

Levaniškių bendruomenės centro projektui „Bendruomenei skirtos infrastruktūros gerinimas“ – 250 Eur.;

VO „Suginčių bendruomenės centras“ projektui „Kaimo šventės suburia, vienija, džiugina“ – 300 Eur.;

VO „Giedraičių bendruomenės centras“ projektui „Giedraičių miestelio gimtadienis, rudens gėrybių šventė Molėtuose“ – 300 Eur.;

VO „Bijutiškio bendruomenės centro projektui „Tradicinė kaimo šventė „Čia gimėm, čia augo, čia žemė šventa“ – 280 Eur.

Klubo „KOPS“ projektui „Ežerų šventė „Mindūnai 2015“ – 300 Eur.

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ projektui „Parama kaimo plėtrai 2014-2020 m.“ – 881 Eur.

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos projektui „Respublikinis kaimo bendruomenių sąskrydis“ – 800 Eur.

Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubo „OK Klajūnas“ projektui „Orientavimosi sporto varžybos „Molėtų taurė – 2015“ – 1000 Eur.

Molėtų baikerių klubo „Molmoto“ projektui „Motociklui – 130 metų“– 500 Eur.

Sporto klubo „Igoramas“ projektams: „Bushido ir kultūrizmo populiarinimas Molėtų rajone” – 300 Eur; „MMA, jiujitsu ir grappling praktinis seminaras“ – 300 Eur.

Domino šokių studijos projektui „Tarptautinės-respublikinės sportinių šokių reitingo varžybos DOMINO TAURĖ-2015“ – 1000 Eur.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ projektui „Socialinių paslaugų teikimas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Molėtų Viltis“ nariams“ – 300 Eur.

Molėtų gausių šeimų bendrijos „Šeimynėlė“ projektui „Baltijos šalių gausių šeimų sąskrydis“ – 500 Eur.

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos projektui „Transporto paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems“ – 8000 Eur.

Baltadvario pilies atkūrimo fondo projektui „Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena – Vienuolyno amatų centro atidarymas“ – 500 Eur.

„Meninio ugdymo asociacijos „Meno sodas“ projektui „Respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių tautinių muzikos instrumentų ansamblių festivalis „Vasaros aidai-2015“ – 500 Eur.

Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubo „Mes-gimnazistai“ projektui „Šypsokitės! Jus fotografuoja Molėtų jaunimas (tęstinis)“ – 500 Eur.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Molėtų skyriaus projektui „Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ – 250 Eur.

Klubo „Jaunimo brizas“ projektams: „Klubo „Jaunimo brizas“ vandens pramogų komplekto draudimas“ – 65 Eur; „Jaunimo laisvalaikio praleidimo formų įvairinimas“ – 150 Eur.

Moterų klubo „Judra“ projektui „Meno versmė – gyvenimui ir sveikatai“ – 300 Eur.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro projektui „Socialinių paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems ir jų šeimos nariams, kitiems gyventojams“ – 800 Eur.

Asociacijos Žaliųjų klubas „Gojus“ projektui „XIX pirmosios pavasario žalumos šventė „Jorė 2015“ – 500 Eur.

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro projektui „Muzika ir daina su visais dalinuos“ – 500 Eur.

Molėtų policijos asociacijos projektui „Visuomenė ir policija“ – 300 Eur.

Molėtų rajono bitininkų draugijos projektui „Išvyka -50 narių – į LBS respublikinę šventę Lazdijuose“ – 300 Eur.

Molėtų miesto bendruomenės projektui „Kurkim, bendraukim ir dirbkim kartu“ – 300 Eur.

Molėtų krašto verslininkų asociacijos projektui „Kurkime verslą Molėtų krašte“ – 300 Eur.

Molėtų ugniagesių klubo projektui „Ugniagesių globėjo Šventojo Florijono dienos paminėjimas, skirtas „Aluntos savanorių gaisrininkų draugijos įkūrimo 90-osioms metinėms pažymėti“ – 300 Eur.

Molėtų rajono literatų brolijos projektui „Kūrybinio jaunimo sambūris” skirta 500 Eur.

Molėtų rajono plėtros sąjūdžio projektams: „Jaunimo lyderių ugdymas Molėtų rajone” – 500 Eur; „Savanorystės skatinimas Molėtų rajone“ – 300 Eur.

Paruošta pagal savivaldybės tinklapio informaciją

Kitos savaitės pradžioje iš šiaurės trumpam atplūs sausas, šaltas oras

Pietiniu ciklono pakraščiu iš vakarų slenka drėgnas, vidutiniškai šiltas oras. Kitos savaitės pradžioje iš šiaurės trumpam atplūs sausas, šaltas oras. Intelektinis žaidimas internete Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daug kur protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s....

Horoskopai spalio 17 dienai

AVINASParodykite iniciatyvą arčiau susipažinti su kaimynu ar nauju bendradarbiu. Ieškokite bendraminčių. Šiandien derėtų daugiau bendrauti su žmonėmis, taip pat kaip ir jūs žiūrinčiais į gyvenimą. Intelektinis žaidimas internete JAUTISTurėsite pakankamai rimtų problemų darbe. Susidursite su dalykais,...

Paminėkite Saldžiausią dieną metuose: receptai, kuriuos įvertins kiekvienas smaližius

Spalio 16 d. minima kaip Saldžiausia diena metuose. Ji kaskart minima trečiąjį spalio šeštadienį. Šią dieną įprasta dovanoti nedideles saldžias dovanas draugams bei artimiesiems. O „Mantingos“ gamybos ekspertai nusprendė pagelbėti visiems smaližiams, norintiems paminėti...

Šiandien daug kur trumpai palis

Šiandien daug kur trumpai palis. Pajūryje pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–13 laipsnių šilumos. Intelektinis žaidimas internete Spalio 17-os naktį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje, dieną daug kur protarpiais palis. Pajūryje pietvakarių,...

Horoskopas spalio 16 dienai

AVINASPasistenkite pagaliau atsikratyti visų ir visko, kas jus gąsdino ir slėgė pastarosiomis dienomis. Blaiviai pagalvojęs suprasite, kad savo nepasitenkinimą ar nuoskaudas turite išsakyti garsiai, jei norite, kad jums palengvėtų. Kuo greičiau pradėsite, tuo geriau. Intelektinis...

Užstato sistemos išplėtimas: ar tikrai visi norime dirbti atliekų išvežiotojais?

Siūlantys į užstato sistemą įtraukti visas stiklo ir dar daugiau plastiko pakuočių neužsimena apie tai, ką toks sprendimas reikštų praktikoje. Tai būtų ne tik šimtamilijoninė našta vartotojams, kuri pakirstų dabartinę atliekų tvarkymo sistemą, bet...

Gydytoja perspėja: apie 80 proc. užsikrėtusių paprastąja pūsleline nejaučia jokių simptomų, nors daliai gresia...

Pūslelinė – užkrečiama virusinė liga, tačiau apie 80 proc. sergančiųjų nejaučia jokių simptomų. Tai reiškia, kad užsikrėtę asmenys tampa viruso nešiotojais to nežinodami. Vilniaus „MediCA klinika“ šeimos gydytoja Marija Račinskienė sako, kad šią infekcinę...

Kepėjo amato lietuvius mokantis prancūzas Mahmoudas Idiras: „Darbas man – nuolatinė kūryba“

Prancūzijoje gimęs ir užaugęs Mahmoudas Idiras Lietuvą savo namais vadina jau daugiau nei dvidešimt metų. Nors vykdamas į šalį apie ją daug nežinojo, greitai čia pritapo – Lietuvoje sukūrė šeimą ir rado mylimą darbą....

Artimiausiomis dienomis Atlanto ciklonas atneš lietaus, bus gana vėjuota, bet nešalta

Artimiausiomis dienomis Atlanto ciklonas atneš lietaus, bus gana vėjuota, bet nešalta. Intelektinis žaidimas internete Šiandien daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13...

Horoskopai spalio 15 dienai

AVINASPasistenkite pagaliau atsikratyti visų ir visko, kas jus gąsdino ir slėgė pastarosiomis dienomis. Blaiviai pagalvojęs suprasite, kad savo nepasitenkinimą ar nuoskaudas turite išsakyti garsiai, jei norite, kad jums palengvėtų. Kuo greičiau pradėsite, tuo geriau. JAUTISDalykai,...

Gydytojas įspėjo: vengdami spręsti alkūnės problemas rizikuojate prarasti savarankiškumą

Žmonės dažnai klaidingai galvoja, kad stingimas, strigimas ar skausmas alkūnės srityje praeis savaime ir jokių veiksmų imtis nereikia. Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Ortopedijos-traumatologijos centro gydytojas ortopedas traumatologas Justinas Vaičiulis sako, kad ignoruojami simptomai laikui bėgant...

Plaukų stilistė dalinasi patarimais, kaip prižiūrėti plaukus artėjant šaltajam metų sezonui

Plaukų stilistė, koloristė, „Davines“ ambasadorė ir meno vadovė Kristina Šemiotienė, artėjant šaltajam metų sezonui, dalinasi plaukų priežiūros patarimais ir dažniai pasitaikančiomis klaidomis plaukų rutinoje. Plaukų stilistė tikina, jog namų lentynos nebūtinai turi būti nukrautos...

Po šviesesnio ir ramaus ketvirtadienio, penktadienį bus lietinga ir vėjuota

Po šviesesnio ir ramaus ketvirtadienio, penktadienį bus lietinga ir vėjuota. Spalio 14-os dieną debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra 8–12 laipsnių šilumos. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete Spalio...

Horoskopai spalio 14 dienai

AVINASPastarųjų dienų skriejimas visu greičiu pirmyn, rodos, ima strigti. Gal laikas bent trumpam išjungti mašiną, kol ji nesubyrėjo pati. Jūsų galimybės nesulaikomai mąžta, bet dar ne viskas prarasta. Turėtumėt labiau pasirūpinti asmeniniu saugumu ir...