Home Kultūra ir švietimas Moterų klube „Judra“ – lyg tarp savų

Moterų klube „Judra“ – lyg tarp savų

0

Pamenu 2003 metus, kada Molėtuose buvo įkurtas Moterų klubas “Judra”, kurio siekis buvo suvienyti aktyvias, kūrybingas, veiklias Molėtų rajono moteris, užimančias įvairias pareigas ir dirbančias įvairiose srityse ar net paskatinti ir ne tokias veiklias moteris per klubo veiklą bent trumpam atitrukti nuo kasdieninbės rutinos.

Pasak klubo vadovės Virginijos Raišienės, „klubas vykdo įvairias veiklas ne tik turiningo laisvalaikio praleidimui, bet ir moterų bei jų šeimų sveikatinimui, kūrybiškumo ugdymui, mokymosi visą gyvenimą skatinimui. Klubas įvykdė jau nemažai projektų: 2011, 2012, 2013 metais – projektą „Nedelsk” (partnerio teisėmis), 2012 metais – „Kuriame visi” (partnerio teisėmis). 2013 metais – „Molėtų krašto moterų socialinės – ekonominės atsakomybės didinimas, plėtojant verslumo kompetencijas“.

2014 metais Moterų klubas “Judra” vykdė projektą „Meno versmė – gyvenimui ir sveikatai”, norėdamas glaudžiau bendradarbiauti su kultūros, sveikatos ir socialinėmis įstaigomis, jų teikiamų paslaugų vartotojais bei vietos bendruomenių nariais ir neatsilikti nuo naujausių populiarioje mokslinėje literatūroje išdėstytų teorinių ir praktinės patirties momentų, galinčių per meną, įvairias jo formas teigiamai veikti žmonių sveikatą, jų gyvenimo kokybę, kūrybiškumą. Molėtiškiams tai bus puiki galimybė sužinoti apie įvairius meno terapijos būdus ir patiems juos išbandyti.

Birželio 17 dieną įvyko projekto partnerių: Molėtų socialinių paslaugų centro, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Molėtų skyrius ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenių susitikimas, projekto užduočių ir darbų pasiskirstymas. Susitikime dalyvavo gydytoja psichoterapeutė Aušra Marija Dovydaitytė, kuri praktinių užduočių, žaidimų pagalba padėjo artimiau susipažinti ir susiburti į vieną bendrą projekto komandą.

Projekte dalyvaujančių įstaigų darbuotojai buvo kviečiami į paskaitas ir užsiėmimus, kuriuose įgijo ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kaip įvairios meno formos gali teigiamai paveikti žmogaus sveikatą, jo dvasinę pusiausvyrą, praplėsti bendravimo galimybes, suteikti džiaugsmo.

Moterų kubo „Judra“ projektas „Meno versmė – gyvenimui ir sveikatai“, dalinai finansuotas Molėtų raj. savivaldybės ir Lietuvos Kultūros Tarybos.

Pasak V.Raišienės, vyko susitikimai su gydytoja psichoterapeute Aušrine Marija Dovydaityte (paskaita ,,Gydanti meno galia – žmogaus dvasinės stiprybės šaltinis“), su populiariosios psichologijos leidinių autore, psichologe Edita Čekuoliene, kuri pristatė knygą ,,Flirtas su rudeniu“.

Inturkės bendruomenėje ir Molėtuose vyko seminaras – kūrybinės dirbtuvės  ,,VYTA. Tapyba ant vandens“, kurį vedė dailininkė Vaidonė  Darbiškaitė. Šis praktinis seminaras jungia savyje vandens, spalvos ir judesio terapiją. Socialinės darbuotojos Ninos Kravčenko organizuota keramikos mokyklėlė Giedraičiuose,  kurioje buvo mokoma naujų ir neįprastų kūrybos formų.

Neseniai „judrietės“ buvo susirinkusios į padėkos vakarą – konferenciją, kurioje vyko ne tik atliktos veiklos pristatymas kartu, bet ir piešimo ant smėlio kūrybos dirbtuvės, kurias vedė vienintelė Lietuvoje smėlio menininkė Jurgita Minderytė. Moterys turėjo progą pabandyti savo kurybinius sugebėjimus.

Sprendžiant pagal dalyvių nuotaiką – tokia galimybė patiko, – džiaugėsi V.Raišienė.

A.Žemaitis

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra