Home Kultūra ir švietimas Po Angelo sparnu

Po Angelo sparnu

0

Baigiantis dar vieneriems metams, Molėtų gimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, pedagogai, darbuotojai – susirinko į advento renginį – Padėkos angelų įteikimo ceremoniją. Antrą kartą gimnazijos istorijoje apdovanoti tie, kurie nuoširdžiai ir nelaukdami atlygio visus metus skleidė gerumą bei šilumą. Gimnazistų ansambliui (Barbora Dranseikaitė, Lina Jamantaitė, Povilas Žička, Arnoldas Gasparėnas, vadovė – muzikos mokytoja Rūta Vekerotienė) grojant kūrinį „Tyli naktis“, į salę iškilmingai įnešti angelai, kuriuos sukūrė mokytoja Laima Guobienė su dukra Loreta, uždegtos žvakutės. Šventės vedėjai Silvija Vidžiūnaitė bei Dainius Trubila sakė, jog angelais galime būti ir mes patys. Jie kvietė nors trumpam pamiršti savo rūpesčius, savo gyvenimą, savo svajones ir pagalvoti apie tuos, kuriems mūsų reikia. Susirinkusius sveikino direktorė Rimutė Guobienė. Ji akcentavo savanorystės svarbą tiems, kuriems padedama ir tiems, kurie padeda, nes savanoriai turi galimybę panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, patirti buvimo kartu džiaugsmą, asmeninį bei dvasinį pasitenkinimą, dalyvauti visuomenės gyvenime, keisti jį pagal bendruomenės poreikius. Savo kalboje R.Guobienė prisiminė misionierę motiną Teresę, ir pacitavo jos žodžius: „Mes visi sugebame daryti gera ir bloga. Negimėme blogi: kiekvienas turime savyje ką nors gera. Vieni tai slepia, kiti nenori pripažinti, bet tai niekur nedingsta. Mes sukurti tam, kad mylėtume ir būtume mylimi. Mes turime galimybę pasirinkti, kokiu keliu eisime“. Direktorė artėjančių švenčių proga linkėjo džiaugsmo, ramybės, meilės, gerumo. Molėtų Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kunigas Mindaugas Grenda sakė, kad padėti žmogui yra didelis iššūkis, kurį gali įveikti ne kiekvienas. Dvasininkas linkėjo adventinio susikaupimo, ramybės, gerumo. Nuskambėjus dainai „Angelas“, kurią atliko gimnazijos pirmokai Meda Petrošiūtė ir Giedrius Gečys, prasidėjo iškilminga ceremonija. Už meilės gimtajam kraštui puoselėjimą, už prasmingą veiklą gamtosauginėje srityje, už paramą gerinant bendruomenės gyvenimo kokybę Padėkos angelu apdovanotas Aukštaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas Sigitas Žvinys. Raštinės vedėjai Irinai Nariūnienei padėkota už kruopštumą, kantrybę, atsakingumą, už meilę ir atsidavimą savo darbui, už pagalbą nuolat skubantiems mokiniams ir mokytojams.

Aplodismentais palydėtas Angelas už ramumos skleidimą, už mokėjimą šiltai bendrauti, už glaudų ryšį su mokiniais, už dėmesį ir rūpestingumą globos mylimą matematikos mokytoją Joną Kraujelį. Pasidžiaugta, kad mūsų gimnazijoje labai daug aktyvių, kūrybingų, talentingų bei pilietiškų mokinių, ir padėkota abiturientams: Barborai Dranseikaitei – už profesionalią meninę veiklą, už gimnazijos vardo garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, už gamtosauginius projektus, už geranorišką pagalbą renginiuose, Jovitai Kaminskaitei ir Simonui Vidžiūnui – už muzikinę veiklą, puikų dainavimą, nuolatinę pagalbą organizuojant gimnazijos renginius, Giedrei Dilytei – už meninę kūrybą, už gerumą ugdančias dainas, už šypseną, nuskaidrinančią kitų gyvenimus. Už istorinę atmintį, informatyvų ir kūrybingą gimnazijos pristatymą Lietuvos ir užsienio svečiams, už pastangas vaizdžiai ir kūrybiškai pasakoti mokyklos istoriją, už mokyklos vertybių puoselėjimą Padėkos angelas įteiktas gidų būreliui ir vadovei istorijos mokytojai Virginijai Petrauskienei. Anglų kalbos mokytojai Julei Kavalnienei angelas įteiktas už širdies gerumą, dosnumą turtinant mokyklos muziejų vertingais eksponatais. Šventės vedėjas Dainius sakė, kad niekam ne paslaptis, jog sveika siela – tik sveikame kūne, kad kūnas sveikas būtų, reikia sveikai maitintis. Todėl už skaniai gaminamą maistą, už įdėta šilumą, rūpestį ir meilę, už malonias šypsenas angelu apdovanotos valgyklos darbuotojos. Padėkos angelas – ir mokytojų sveikatos stiprinimo grupei – už gražią iniciatyvą suburti visus prie arbatos puodelio, už nuoširdžią neformalią veiklą, stiprinant fizinę ir dvasinę sveikatą. Ceremonijos pabaigoje visus sujaudino Medos Petrošiūtės ir Žiedūnės Dubnikovaitės daina „Aleliuja“. Jovita Kaminskaitė susirinkusiems dovanojo Gintarės Juknaitės dainą „Gražesnis pasaulis“. Šventės sumanytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė linkėjo, kad gerieji angelai išskleistų sparnus virš mūsų, laimintų bei globotų visus iki kitų metų, kai vėl susibursime draugėn, ir visiems susirinkusiems padovanojo po angeliuką. Tą vakar bendrauta prie šventiškai žvakutėmis ir pušų šakelėmis papuoštų stalų, skanaujant valgyklos darbuotojų keptų kūčiukų, grožintis gimnazistų ir dailės mokytojos Eglės Andreikėnaitės kurtais angelais, džiaugiantis šiltu renginiu, kuriam scenarijų kūrė teatro mokytoja Jolanta Žalalienė.

Jolanta Liubeckaitė

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra