Home Aktualijos Rajono taryboje

Rajono taryboje

0

Posėdyje, priimant sprendimus, tarybos pozicijos ir opozicijos nuomonės kai kada sutapo, kai kada  ne …

Balandžio 29 dieną (penktadienį) vyko eilinis Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje buvo nagrinėjama ir priimti sprendimai per 40 klausimų.

Suteikė įgaliojimus

Taryba įgaliojo Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoją Mindaugą Kildišių atstovauti Molėtų rajono savivaldybę uždarosios akcinės bendrovės Utenos regiono atliekų tvarkymo centro vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus darbotvarkės klausimais.

Pritarė veiklos ataskaitoms

Taryba patvirtino uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko 2015 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Tuo pačiu sprendimu buvo paskirstyti uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko 2015 m. pelną (nuostolius): ankstesnių finansinių metų nepaskirstyti nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 55 818 eurų; grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis – 2 552 eurai; pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra; pervedimai iš rezervų – nėra. Paskirstytini nuostoliai iš viso – 58 370eurų.

Plačiau skaitykite Nr.32 gegužės 3 d. laikraštyje

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra