Home Aktualijos Tarybos nariai teigiamai pritarė ne visiems darbotvarkėje buvusiems klausimams

Tarybos nariai teigiamai pritarė ne visiems darbotvarkėje buvusiems klausimams

0

Kiek neįprastu laiku – antradienį, liepos keturioliktąją, vyko eilinis rajono tarybos posėdis, kurio metu tarybos nariams teko apsispręsti dėl daugiau kaip trisdešimties darbotvarkėje buvusių klausimų.

Rajono meras, pasidžiaugęs, kad atostogų metą – vasarą į posėdį susirinko 22 iš 25 tarybos nariai.

Posėdžio metu buvo pagerbti gimtadienius šventę tarybos nariai – Aurelija Lukošienė ir Kęstutis Grinys. Jiems buvo įteiktos gėlių puokštės, dovanos ir palinkėta visokeriopos sėkmės darbuose ir asmeniniam gyvenime, o taip pat tarybos veikloje.

Tradiciškai Molėtų rajono savivaldybės taryba pritarė siūlymui pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto, vasario 20 d. sprendimu „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“. Tiesa, šį kartą rajono savivaldybės biudžetas buvo keičiamas ne mažinant ar koreguojant, bet didinamas 28520 eurų ir perskirstomos lėšos tarp asignavimų valdytojų.

Rajono taryba patvirtino Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitą ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

Posėdyje buvo pritarta Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai.

Nieks neprieštaravo, kad būtų būtų suteiktos kasmetinės atostogos savivaldybės kontrolierei Elenai Putnienei.

Tarybos nariai, išklausę pranešimą, nutarė pritarti Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos 2014–2020 m. projekto tikslams, uždaviniams, priemonėms ir veiksmams, numatomiems įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybėje.

Palankiai buvo įvertintas ir projekto “Žvejybos rojaus” informavimo sistemos kūrimas” įgyvendinimo pristatymas, teigiamai apsispręsta dėl stojimo į Molėtų vietos veiklos grupę “Molėtų aitvarai” (partneriai juridiniai asmenys – Savivaldybė, Molėtų miesto bendruomenė Verslo asocijacija) ir delegavimo į grupės valdybą – Ritą Andreikėnienę, Karolį Balčiūną ir Borisą Jakovlevą.

Palankiai apsispręsta dėl stojimo ir atstovo delegavimo į žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę – „Vilgaudos“ VVG – deleguoti vicemerą, kaip juridinio asmens – savivaldybės atstovą – Mindaugą Kildišių.

Taryba pritarė siūlymui patvirtinti:

Molėtų socialinės paramos centro specialiojo transporto paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašą; Molėtų socialinės paramos centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašą ir leido nustatyti Molėtų socialinės paramos centro teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų kainas.

Buvo pritarta sudaryti Molėtų rajono savivaldybės peticijų komisiją: Borisas Jakovlevas, tarybos narys; Vida Kristina Valasenkienė, tarybos narė; Danielius Valiauga, tarybos narys; Irena Sabaliauskienė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja;Virginija Žalienė – Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė ir patvirtino Molėtų rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatus bei paskyrė peticijų komisijos pirmininku Borisą Jakovlevą.

Taryba

Taryba pritarė siūlymui suteikti Molėtų gatvės pavadinimą Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Kumelynės kaimo teritorijoje, Upės gatvės pavadinimą Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Mindučių kaimo teritorijoje.

Taip pat buvo pritarta siūlymui leisti pakeisti: Liepų gatvės, esančios Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Bijutiškio kaimo teritorijoje, geografines charakteristikas; Pušynėlio gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kijėlių kaimo teritorijoje, geografines charakteristikas bei suteikti: Įlankos gatvės pavadinimą Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Žalktynės kaimo teritorijoje; Putinų gatvės pavadinimą Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Mackonių kaimo teritorijoje.

Teigiamai buvo apsispręsta dėl bešeimininkio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo įtraukimo į Savivaldybės turto apskaitą.

Taryba suteikė įgaliojimą savivaldybės Administracijos direktoriui  Sauliui Jauneikai dalyvauti Molėtų rajono savivaldybės atstovu uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo.

Taip pat buvo apsispręsta dėl įgaliojimų Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti uždarosios akcinės bendrovės Utenos regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime suteikimo. Jie suteikti vicemerui Mindaugui Kildišiui. Į akcinės bendrovės Utenos regiono atliekų tvarkymo centro valdybą deleguotas savivaldybės administracijos direktorius S.Jauneika.

Taryba nutarė pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų sąmatą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų sąmatos patvirtinimo“.

Sprendimo  tikslas – pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų sąmatą ir išlaidas paskirti savivaldybės nekilnojamojo turto remontui ir priežiūrai.

Taryba apsisprendė dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto: esančio Molėtų m., Vilniaus g. 45, išnuomojimo viešojo konkurso būdu; dėl būsto, esančio Molėtų r. sav. , Giedraičių sen., Karklynės k. 2 a,nuomos rinkos kaina; dėl būsto, esančio Molėtų m., Inturkės g. 39-4, nuomos rinkos kaina; dėl būsto, esančio Molėtų m., Inturkės g. 39-3, nuomos rinkos kaina; dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žalioji g. 2, nuomos rinkos kaina; dėl būsto, esančio Molėtų m., Melioratorių g. 5-12, nuomos rinkos kaina; dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 32-3, nuomos rinkos kaina; dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-3, nuomos rinkos kaina.

Tarybos nariai nepritarė siūlymui „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Molėtų ligoninei“ pakeitimo ir „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo.

Buvo pritarta dėl viešajai įstaigai Alantos technologijos ir verslo mokyklai perduodamo dalininko įnašo.

Posėdžio metu buvo nuspręsta Vidą Valasenkienę, Molėtų rajono savivaldybės tarybos narę, deleguoti į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir jai įgaliojimų suteikimo.

Tarybai buvo pateikta komisijos, tyrusios viešąjį laišką dėl Sporto centro darbo, informacija. Buvo konstatuota,  kad nėra gera darbinė atmosfera Sporto centre, stinga tarpusavio susikalbėjimo, bendrų sprendimų paieškos.

Išsamiau su sprendimais galima susipažinti savivaldybės tinklapyje

J.Bareikis

 

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra